Kurs pierwszej pomocy Zabrze

Bezpieczeństwo w każdym zakładzie pracy zależy od tego, jak dobrze pracownicy są przygotowani na ewentualne zagrożenia, które mogą na nich czekać w trakcie wykonywania obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że znajomość zasad pierwszej pomocy powinna należeć do podstawowego zakresu wiedzy wymaganej do wykonywania pracy w Twoim przedsiębiorstwie.

Jesteśmy firmą, która na rynku istnieje od 1999 roku. Od ponad dwudziestu lat zapewniamy profesjonalne szkolenia – między innymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy świadczyć usługi charakteryzujące się wysoka jakością i skutecznością. Odpowiednie przeszkolenie pracowników będzie gwarancją lepszego funkcjonowania Twojego zakładu pracy.

Kurs pierwszej pomocy – Zabrze

Pierwsza pomoc jest zespołem czynności, które wykonywane są w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, urazu lub nieoczekiwanego ataku choroby. Działania te mają na celu ochronę życia lub zdrowia poszkodowanego. Minimalizują również ewentualne niekorzystne następstwa danego zdarzenia. Pierwsza pomoc udzielona w trakcie oczekiwania na specjalistyczną pomoc medyczną daje większe szanse osobie, która uległa wypadkowi, na powrót do zdrowia po przewiezieniu do szpitala.
Na naszym kursie Twoi pracownicy dowiedzą się, co należy do zakresu pierwszej pomocy, a także jak wykonać wszystkie czynności w taki sposób, by były one bezpieczne zarówno dla poszkodowanego, jak i osoby udzielającej pierwszej pomocy. Jesteśmy profesjonalistami, więc zadbamy o to, by każda z zatrudnionych przez Ciebie osób zakończyła kurs z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wykorzystujemy w swojej pracy specjalne metody dydaktyczne, które pozytywnie wpływają na cały proces nauki. Nasi dotychczasowi klienci polecają usługi szkoleniowe, które oferujemy.

Jeżeli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie Zabrza lub okolic – serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem w celu ustalenia szczegółów przebiegu szkolenia.

Kurs pierwszej pomocy w Zabrzu – dlaczego warto?

Udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem przewidzianym przez prawo, który dotyczy każdego obywatela Polski. Jeśli nie zadbasz o kompetencje swoich pracowników w tej kwestii – narazisz ich na utratę zdrowia, a w najgorszym wypadku życia. Zadbaj o zrealizowanie odpowiednich szkoleń w swoim zakładzie pracy. Dzięki temu będziesz miał pewność, że zrobiłeś wszystko, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w swoim przedsiębiorstwie. Decydując się na nasze, usługi masz gwarancję konkretnych efektów.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl