Szkolenie kadry zarządzającej i właścicieli dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników placówki