Szkolenie z ISO 14001

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 14001:

 

System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015 pozwala oceniać wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom i zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Szkolenia związane z System Zarządzania Środowiskowego zapoznają z wymaganiami normy ISO 14001:2015, m.in. dotyczącymi:

 • kontekstu organizacji,
 • roli kierownictwa,
 • aspektów środowiskowych,
 • zobowiązań dotyczących zgodności,
 • gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne,
 • monitorowania, pomiarów, analiz i ocen,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.

 

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZŚ jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015.

 

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 14001:2015,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Środowiskowego,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Środowiskowego.

 

Szkolenie ISO 14001 – rzetelność i profesjonalizm

ISO 14001 to standardy związane z systemami zarządzania środowiskowego. Norma działa na podstawie dokładnie określonych międzynarodowych wzorców, a także stanowi świadectwo rzetelnego wdrażania elementów, które mają na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu organizacji na przyrodę.

Organizowane przez nas szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 14001 to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które przez cały czas stawiają na ciągłe doskonalenie, a także poprawę rezultatów działalności środowiskowej. Dzięki szkoleniu mogą Państwo w odpowiednim stopniu przygotować się do sprawnego reagowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia dla otoczenia.

 

ISO 14001, szkolenie – dlaczego warto wziąć udział?

Ze szkoleniem ISO 14001 związanych jest wiele korzyści. Przede wszystkim zdobyta wiedza pozwala na poprawę jakości zarządzania środowiskowego, co w efekcie przekłada się na ograniczenie ilości odpadów oraz poboru energii. Co więcej, to również większa efektywność związania ze zmniejszeniem kosztów działania firmy.

Kolejną zaletą zapisania się na organizowane przez nas szkolenie jest zwiększenie zaufania ze strony klientów czy kontrahentów, co wynika z potwierdzenia zgodności działań z normą.

Nasze działania skierowane są na rozwój zainteresowanych szkoleniami osób, dlatego do każdego zadania podchodzimy z zaangażowaniem. Dokładamy wszelkich starań, by skutecznie realizować świadczone przez nas usługi, w czym pomagają nam rzetelna wiedza oraz bogate doświadczenie.

 

Audytor wewnętrzny ISO 14001, szkolenie – jak zdobyć certyfikat?

W naszej ofercie widnieje wygodny kurs z zakresu wymagań norm ISO 14001. Szkolenie przeprowadzamy z wykorzystaniem zgromadzonej wiedzy i wysokiej jakości, rzeczowych materiałów. Nasze działania ukierunkowane są na sprawną i skuteczną pomoc przedsiębiorstwom, na których przez cały czas ciąży presja wprowadzania kolejnych zmian oraz przekształceń. Dzięki nam z łatwością mogą Państwo dostosować się do dynamicznych modyfikacji, co przełoży się na podejmowanie świadomych, a zarazem efektywnych kroków.

 

Wymagania normy ISO 14001 – szkolenie na miarę indywidualnych oczekiwań

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją do wykonywanych obowiązków. Dzięki temu współpraca z nami przebiega nie tylko w profesjonalny sposób, ale również w przyjaznej atmosferze. Staramy się, by przekazywana przez nas wiedza była w pełni klarowna dla odbiorców. Natomiast w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności starannie je objaśniamy.

Zależy nam na dopasowaniu się do indywidualnych oczekiwań kursantów, dlatego szkolenie z ISO 14001 przeprowadzamy z dbałością o najdrobniejsze detale. W wyniku tego nasza praca spotyka się z uznaniem i dobrymi opiniami ze strony klientów, którzy doceniają nas za profesjonalizm połączony z przyjaznym nastawieniem.

W razie pojawienia się dodatkowych pytań o szkolenie z norm ISO 14001 warto się z nami skonsultować. Udzielimy szczegółowych odpowiedzi i pomożemy w podjęciu optymalnej decyzji, z której będą Państwo zadowoleni.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl