Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji

Zmieniające się regulacje prawne i przepisy wymuszają na przedsiębiorcach wdrażanie kolejnych zmian w procedurach firmy. Zapraszamy do udziału w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu w przejrzysty sposób przekażą Państwu niezbędną wiedzę, aby ułatwić proces wdrażania zmian.

Bezpieczeństwo informacji

Szkolenie z bezpieczeństwa informacji przeznaczone jest dla osób mających kontakt z przetwarzaniem informacji. Dzięki niemu zdobędą Państwo niezbędne umiejętności w zakresie bezpiecznego przechowywania informacji oraz teoretyczną wiedzę, która pozwoli na przekazanie pracownikom wiedzy dotyczącej ochrony prywatności, bezpieczeństwa informacji i ponoszonej za nie odpowiedzialności. Kurs połączony z ćwiczeniami da Państwu możliwość dokładnego zgłębienia tematu normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017, wszelkich zabezpieczeń informacji – technicznych i organizacyjnych.

Jeżeli ukończą Państwo nasze szkolenie, bezpieczeństwo informacji w Państwa firmie będzie na najwyższym poziomie. Prowadzone jest ono w taki sposób, aby poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mieli szansę przyswoić również niezwykle ważną wiedzę praktyczną. Kurs zakończony otwartą dyskusją pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Szkolenie dotyczące wymagań prawnych zgodnych z rozporządzeniem ochrony danych osobowych, skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z regulacjami i  obowiązującymi przepisami prawnymi. Zdobędą Państwo wiedzę w zakresie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO w aspekcie podmiotowym oraz przedmiotowym. Poznają Państwo zarówno obowiązki Administratora Danych Osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą. Zmiany przepisów unijnych oraz pozostałe procedury nie będą już miały przed Państwem tajemnic.

Ukończone kursy potwierdzane są certyfikatem lub zaświadczeniem dla każdego uczestnika. W pakiecie kursów zawarte są materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Istnieje możliwość zorganizowania dla Państwa szkoleń zamkniętych w formie tradycyjnej lub zdalnej. W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo mogą Państwo sami dokonać wyboru, w jaki sposób szkolenie zostanie przeprowadzone. W celu zapisania się na kurs należy jedynie wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl