Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji

We współczesnym świecie kapitałem firm staje się wiedza. Wiedza i informacja – to już nie tylko domena jednostek badawczych, ale także każdego przedsiębiorstwa. Każda firma przetwarza informacje, a duża ich część stanowi unikalne „ know-how” firmy. Wiedzę tę należy chronić tak samo jak ludzi, materiały czy maszyny. Ponadto na przedsiębiorców nałożone są ustawowe obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych.

Chcemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z Państwem w zakresie:

  • wdrożenia ochrony danych osobowych wg aktualnie obowiązujących przepisów,
  • wdrożenia bezpieczeństwa informacji i tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO 27001:2007,
  • szkoleń z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych,
  • szkoleń w zakresie szerzej pojętej ochrony danych w firmie,
  • szkoleń z zakresu normy PN-EN ISO 27001:2007.