Efektywne systemy dystrybucji w kanale tradycyjnym

Efektywne systemy dystrybucji w kanale tradycyjnym

1. Cel szkolenia: Uczestnicy będą mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z następującą tematyką:

a) Kanały rzeczowe i transakcyjne w przemyśle i handlu.

b) Outsourcing usług logistycznych. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw.

c) Specyfika rozwiązań w systemach dystrybucji (case studies). Ocena efektywności i sprawności funkcjonowania kanałów dystrybucji z wykorzystaniem KPI. Nowoczesne technologie w optymalizacji łańcuchów dostaw.

2. Profil uczestników: managerowie zarządzający sprzedażą i dystrybucją w kanale hurtowym.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do logistyki dystrybucji (podstawowe pojęcia, zadania, narzędzia, metody).

2. Samoobsługa logistyczna i zlecone systemy logistyczne.

3. Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

4. Infrastruktura logistyczna i transportowa.

5. Systemy dystrybucji typu surowcowego i przemysłowego.

6. Dystrybucja artykułów FMCG na rynku krajowym, europejskim i globalnym.

7. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego.

8. Systemy dystrybucji na rynku farmaceutycznym.

9. Jakość a efektywność i sprawność funkcjonowania systemów dystrybucji.

10. Nowoczesne technologie w optymalizacji łańcuchów dostaw.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl