O nas

Chcesz się dowiedzieć więcej o naszej firmie?

Istniejemy na rynku od 1999 roku, a tak długi okres czynnego funkcjonowania pozwolił nam  dobrze rozwinąć oraz usystematyzować prowadzoną działalność konsultingową oraz szkoleniową. Dzięki obsłudze ponad 600 Klientów uzyskaliśmy odpowiednie doświadczenie, które stanowi podstawę skutecznej realizacji naszych usług. Odpowiednia wiedza oraz praktyka naszych pracowników pozwala spełnić wymagania naszych Klientów. Dzięki kierunkowemu wykształceniu, sukcesywnie uzupełnianemu szkoleniami, studiami magisterskimi i podyplomowymi,  jesteśmy na dzień dzisiejszy
w stanie obsługiwać firmy bez względu na ich wielkość i  rodzaj prowadzonej działalności. Realizujemy projekty związane z budową systemów zarządzania obejmujących certyfikacje grupowe (grupa kapitałowa, grupy firm).

W naszej firmie mamy wdrożony i certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015
oraz EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia, wydany przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Kodeks etyczny.

Dla bezpieczeństwa oraz zaufania naszych Klientów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Dowodem, że nasza firma oraz świadczone przez nią usługi są na najwyższym poziomie,są zdobyte przez nas osiągnięcia, tj:

 • uzyskanie statusu akredytowanego wykonawcy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w funduszach strukturalnych SPO WKP działanie 2.1 – Usługi Doradcze – Doradztwo w zakresie Jakości,
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Katowice,
 • wpis Krajowego Systemu Usług, który świadczy usługi wspierające polskich przedsiębiorców,
 • wpis naszych konsultantów do bazy doradców CSR PARP, mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm,
 • członkostwo Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której celem jest ustalanie i monitorowanie standardów działalności szkoleniowej oraz przestrzeganie kodeksu etycznego,
 • uzyskanie dwóch certyfikatów „Laur Eksperta” w kategoriach: usług konsultingowych oraz usług szkoleniowych, które dobrze odpowiadają na potrzeby konsumentów i odróżniają się od konkurencji oraz potwierdzają znaczący potencjał innowacyjny firmy mogącej się nimi poszczycić.

Korzystamy z usług trenerów zewnętrznych oraz  współpracujących z nami firm szkoleniowych. Oferujemy zarówno szkolenia plenerowe, jak i stacjonarne. Zapraszamy do zapoznania się z ich tematyką w zakładce: Szkolenia.

Kierując się zasadami świadczenia profesjonalnych usług doradczych, dobieramy kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie
i kwalifikacje dostosowane do oferowanych przez nas usług.

Polityka prywatności:

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu:
Adresy IP Użytkownika
Cookies (tzw. ciasteczka)
Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
informacja o przeglądarce użytkownika
adres email
imię i nazwisko
numer telefonu

2. Sposób zbierania danych.
Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

3. Sposób wykorzystania danych.
Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.Kontakt z Użytkownikiem.
Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.
W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: agm-agm-konsulting.pl

5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika.
Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

6. Obowiązek informacyjny.
a) Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest   Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk.

b) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie 3 Polityki prywatności.
c) Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania
d) Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjnePolityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu
c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .
d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu.
Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8.  Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz  za pomocą mechanizmu uwierzytelniania dostępu do serwisu
c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania

9. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Nasi klienci certyfikowani byli m.in. w następujących jednostkach certyfikujących:

 • DEKRA Certification Sp. z o.o.,
 • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,
 • Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.,
 • BVQI – Bureau Veritas Certification,
 • PRS SA,
 • UDT – Urząd Dozoru Technicznego,
 • TDT – Transportowy Dozór Techniczny,
 • Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. (DNV GL),
 • Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o.,
 • BSI Management Systems Polska Sp. z o.o.,
 • TÜV Nord Polska Sp. z o.o.,
 • TÜV Saarland Polska Sp. z o.o.,
 • Centrum Certyfikacji Jakości – dawny ZSJZ,
 • RINA Poland Sp. z o.o.,
 • Global Quality sp. z o.o.