O nas

Chcesz się dowiedzieć więcej o naszej firmie?

Istniejemy na rynku od 1999 roku, a tak długi okres czynnego funkcjonowania pozwolił nam  dobrze rozwinąć oraz usystematyzować prowadzoną działalność konsultingową oraz szkoleniową. Dzięki obsłudze ponad 1500 Klientów uzyskaliśmy odpowiednie doświadczenie, które stanowi podstawę skutecznej realizacji naszych usług. Odpowiednia wiedza oraz praktyka naszych pracowników pozwala spełnić wymagania naszych Klientów. Dzięki kierunkowemu wykształceniu, sukcesywnie uzupełnianemu szkoleniami, studiami magisterskimi i podyplomowymi,  jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie obsługiwać firmy bez względu na ich wielkość i  rodzaj prowadzonej działalności. Realizujemy projekty związane z budową systemów zarządzania obejmujących certyfikacje grupowe (grupa kapitałowa, grupy firm).

Cała nasza działalność jest ukierunkowana na pomoc przedsiębiorcom, na których nieustanne zmiany w regulacjach prawnych i oczekiwaniach konsumenckich wymuszają dokonywanie wewnętrznych przekształceń i dopasowywanie do coraz to nowszej rzeczywistości. Jak nikt potrafimy nie tylko obiektywnie ocenić sytuację naszego Klienta, ale przede wszystkim zaproponować najwłaściwsze możliwości rozwiązania dla problemów, z jakimi się boryka. Potrafimy słuchać – i to jest coś, co wyróżnia nas na rynku firm nam podobnych.

Nasz zespół tworzą nie tylko profesjonaliści – ale przede wszystkim ludzie przyjaźnie nastawieni do świata, tacy, z którymi po prostu chce się pracować. Od chwili pierwszego kontaktu potrzeby naszego Klienta są dla nas najważniejsze – nasz sposób pracy jest dopasowywany do Państwa indywidualnych preferencji i możliwości. To Wy jesteście dla nas ważni i dlatego staramy się, by współpraca z nami była komfortowa i nie kojarzyła się z przykrym obowiązkiem lub koniecznością.

W naszej firmie mamy wdrożony i certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015
oraz EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia, wydany przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Kodeks etyczny.

Dla bezpieczeństwa oraz zaufania naszych Klientów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Dowodem, że nasza firma oraz świadczone przez nią usługi są na najwyższym poziomie,są zdobyte przez nas osiągnięcia, tj:

 • uzyskanie statusu akredytowanego wykonawcy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w funduszach strukturalnych SPO WKP działanie 2.1 – Usługi Doradcze – Doradztwo w zakresie Jakości,
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Katowice,
 • wpis Krajowego Systemu Usług, który świadczy usługi wspierające polskich przedsiębiorców,
 • wpis naszych konsultantów do bazy doradców CSR PARP, mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm,
 • członkostwo Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której celem jest ustalanie i monitorowanie standardów działalności szkoleniowej oraz przestrzeganie kodeksu etycznego.

Korzystamy z usług trenerów zewnętrznych oraz  współpracujących z nami firm szkoleniowych. Oferujemy zarówno szkolenia plenerowe, jak i stacjonarne. Zapraszamy do zapoznania się z ich tematyką w zakładce: Szkolenia.

Kierując się zasadami świadczenia profesjonalnych usług doradczych, dobieramy kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie
i kwalifikacje dostosowane do oferowanych przez nas usług.

Nasi klienci certyfikowani byli m.in. w następujących jednostkach certyfikujących:

 • DEKRA Certification Sp. z o.o.,
 • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,
 • Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.,
 • BVQI – Bureau Veritas Certification,
 • PRS SA,
 • UDT – Urząd Dozoru Technicznego,
 • TDT – Transportowy Dozór Techniczny,
 • Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. (DNV GL),
 • Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o.,
 • BSI Management Systems Polska Sp. z o.o.,
 • TÜV Nord Polska Sp. z o.o.,
 • TÜV Saarland Polska Sp. z o.o.,
 • Centrum Certyfikacji Jakości – dawny ZSJZ,
 • RINA Poland Sp. z o.o.,
 • Global Quality sp. z o.o.