ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

Certyfikat ISO 28000 jest międzynarodową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. ISO 28000 stanowi cenne ramy dla organizacji działających  lub opierających się na przemyśle logistycznym i pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów w systemie bezpieczeństwa.

Czym zajmuje się norma ISO 28000?

ISO 28000 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym aspektów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw. ISO 28000 to norma systemu zarządzania opartego na ryzyku, który również opiera się na modelu „zaplanuj – wykonaj – sprawdź – działaj” w sposób podobny do ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Norma ISO 28000 ma zastosowanie do każdej wielkości organizacji, od małych po wielobranżowych, w produkcji, usługach, magazynowaniu lub transporcie na każdym etapie łańcucha produkcji lub dostawy.

Główne założenia normy ISO 28000:

  • ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem;
  • zapewnienie zgodności z deklarowaną polityką zarządzania bezpieczeństwem;
  • wykazanie takiej zgodności innym osobom;
  • dążenie do i deklarowanie zgodności z normą ISO 28000.

Korzyści z ISO 28000:

  • zwiększona wiarygodność
  • zaufanie
  • zwiększona wydajność łańcucha dostaw
  • zadowolenie klientów
  • zintegrowana elastyczność organizacji

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl