ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

Jako firma konsultingowa z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujemy się między innymi we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000. Ofertę kierujemy w stronę biznesowych klientów, którzy pragną postawić na fachową pomoc. Odznacza nas konkurencyjna cena i rozbudowana oferta, z której skorzystało już wielu odbiorców. Dbamy o to, aby klienci zostali obsłużeni kompleksowo i starannie, co przekłada się na pozytywne o nas opinie i liczne referencje. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą już dziś.

Wdrożenie/ Certyfikat ISO 28000

Norma ISO 28000 dotyczy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha dostaw w aspekcie ryzyka, które  opiera się na modelu „zaplanuj – wykonaj – sprawdź – działaj” w sposób podobny do ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Celem wdrożenia ISO 28000 jest identyfikacja zagrożeń, oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia w łańcuchu dostaw, a przede wszystkim takie zarządzanie ryzykiem aby możliwie jak najefektywniej, wyeliminować ryzyko przypadkowych zdarzeń.

Wdrożenie normy ISO 28000 obejmuje między innymi:

 • ocenę funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 28000, wskazanie obszarów wymagających uzupełnienia, doskonalenia;
 • identyfikację obszarów podlegających szczególnej ochronie;
 • analizę ryzyka w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw,
 • opracowanie programów bezpieczeństwa,
 • systemowe podejście do zarządzania dostawami.

Norma ISO 28000 ma zastosowanie do każdej wielkości organizacji, dedykowana jest tym podmiotom, które biorą czynny udział w procesie przepływu w łańcuchu dostaw, na każdym jego etapie, począwszy od wyboru dostawcy, poprzez transport, spedycję towaru, a skończywszy na odprawach celnych i procesie magazynowania towaru.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000 umożliwia uzyskanie certyfikatu, stanowiącego potwierdzenie stosowania w firmie dobrych praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem, podnoszenia bezpieczeństwa i ciągłości działania, ponadto przedmiotowy certyfikat wzbudza zaufanie wśród kooperantów.

 ISO 28000 szkolenie

Przeprowadzamy również szkolenia w zakresie wymagań normy ISO 28000:2007 jak i dla Auditorów Wewnętrznych. Dzięki udziałowi pracowników w takich właśnie kursach, zyskują Państwo pewność, że załoga jest prawidłowo przygotowana do realizowania założeń wdrożonego w firmie Systemu Zarządzania Łańcuchem Dostaw, a wybrane osoby pozyskają umiejętność przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy ISO 28000:2007.

Norma ISO 28000 – zalety

Wdrożenie normy ISO 28000 przynosi wiele korzyści, z których najważniejsze to:

 • poprawa ogólnego poziomu bezpieczeństwa,
 • zwiększenie skuteczności działań w sytuacjach awaryjnych,
 • podniesienie efektywności i niezawodności łańcucha dostaw,
 • zapewnienie ciągłości działania, obniżenie ryzyka biznesowego,
 • redukcja kosztów związanych z logistyką, transportem, magazynowaniem,
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w odniesieniu do sprawy związanych z bezpieczeństwem,
 • ułatwienie w pozyskaniu i utrzymaniu statusu AEO.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw, zapraszamy do kontaktu. Z naszą pomocą etapy wdrożenia normy ISO 28000 będą przebiegać sprawnie i zgodnie z przepisami prawa, a fachowa wiedza konsultantów jest gwarantem uzyskania pozytywnej oceny, podczas audytu jednostki certyfikującej.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl