Kurs pierwszej pomocy Chorzów

Pierwsza pomoc jest kluczową umiejętnością, która może pomóc w uratowaniu życia drugiego człowieka. Każdy jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w razie wypadku – tak wynika z polskiego prawa – a brak podjęcia takich kroków jest nie tylko źle postrzegany, ale też karany, nieraz poważnie. Dlatego też powinno się wiedzieć, jak reagować, żeby uratować życie lub zdrowie drugiej osoby. Oferujemy kurs pierwszej pomocy w Chorzowie. Pracujemy rzetelnie i w oparciu o współczesne standardy.

Profesjonalny kurs pierwszej pomocy w Chorzowie

Zawsze dbamy o wartość merytoryczną oferowanych przez nas szkoleń, dlatego kurs pierwszej pomocy w Chorzowie jest prowadzony przez ratownika medycznego, a więc osobę na co dzień korzystającą z wiedzy i technik prezentowanych na zajęciach. Celem omawianego kursu jest zdobycie podstawowych informacji i umiejętności zachowania się w najczęstszych stanach zagrożenia życia. Kierujemy go do wszystkich osób, które nie mają wykształcenia medycznego. Szkolenie łączy wykład z ćwiczeniami, dzięki czemu pozyskana wiedza może zostać szybko i w przystępny sposób utrwalona. Gwarantujemy wydanie zaświadczenia o przebytym kursie.

W programie znajduje się wiele przydatnych zagadnień. Omawiamy między innymi prawne aspekty udzielenia pierwszej pomocy, ale też kwestię związanego z nią własnego bezpieczeństwa. Uczymy podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (algorytm BLS) oraz BLS z dodatkowym wykorzystaniem defibrylatora. Ponadto ratownik medyczny pokazuje, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak postępować przy zakrztuszeniu, w sytuacji omdlenia czy różnego rodzaju urazów (uszkodzenia kręgosłupa, złamania kończyny lub stawu, powstania ran i krwotoków) oraz oparzeń i odmrożeń. Ponadto omawiamy stany nagłe, takie jak ataki padaczki oraz zawały.

Kurs pierwszej pomocy w Chorzowie – dlaczego my?

Od wielu lat specjalizujemy się w organizowaniu kursów pierwszej pomocy. Współpracujemy z doświadczonymi ratownikami medycznymi, którzy poza tym, że dysponują szeroką wiedzą i umiejętnościami, są dobrymi pedagogami. Kurs prowadzony jest w prostej, przystępnej formie. Zapewniamy szkolenia różnym firmom, które chcą stworzyć w swoim zakładzie pracy możliwie jak najbezpieczniejsze warunki, a umiejętność udzielania pierwszej pomocy niewątpliwie jest jednym z ważniejszych elementów takiego stanu. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, profesjonalne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek dla uczestników. Zachęcamy również do skorzystania z innych kursów, na przykład BHP lub PPOŻ. Zapraszamy do współpracy, w razie pytań lub zainteresowania prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl