Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Jeżeli są Państwo właścicielami obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego czy obiektów produkcyjnych i magazynowych, to oznacza to, że ciążą na Was ściśle określone obowiązki w związku z pełnioną funkcją. Oprócz szeregu zagadnień BHP oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem pracowników kluczowa jest również ochrona przeciwpożarowa budynków. Jest to szereg zagadnień i wymogów, które musi spełnić budynek, by mógł służyć mieszkańcom i pracownikom. Elementem niezbędnym, który musi być przygotowany, jest instrukcja przeciwpożarowa budynków.

Czym jest instrukcja przeciwpożarowa?

Jest to dokument sporządzony przez osobę z wykształceniem przeciwpożarowym, który uwzględnia wymagania przeciwpożarowe z zakresu eksploatacji budynku. Uściślając, dokument ten powinien zawierać takie informacje jak:

 • wymagania ochrony przeciwpożarowej, które są uwarunkowane przeznaczeniem budynku i sposobem jego użytkowania,
 • spis wyposażenia niezbędnego w ochronie pożarowej, tj. gaśnice, koce przeciwpożarowe oraz inne systemy pozaganiania pożarom, oraz sposoby ich serwisowania i przeglądu,
 • metody postępowania na wypadek wystąpienia pożaru,
 • metody zabezpieczenia prac zagrażających wystąpieniem pożaru,
 • procedury organizacji ewakuacji osób z budynków,
 • obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywające na użytkownikach budynku,
 • plan obiektów i drogi ewakuacji,
 • dane osób, które przygotowały instrukcję przeciwpożarową.

Z tak wykonaną instrukcją przeciwpożarową powinno się zapoznać każdego pracownika, aby wiedział jak postępować w razie pożaru oraz jakie są jego obowiązki.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – ważne informacje

Muszą również pamiętać Państwo, że taki dokument musi być odpowiednio często aktualizowany. Określone minimum w tym wypadku wynosi dwa lata, jednak w przypadku zmian w sposobie użytkowania obiektu należy to zrobić bezzwłocznie.

Instrukcja przeciwpożarowa pomaga uratować ludzkie życie, a ponadto jest gwarancją wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia pożaru, dlatego tak istotne jest, by była wykonana zgodnie z prawem.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl