Obowiązki Podmiotów wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

Obowiązki Podmiotów wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

Program szkolenia:

1.Obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek

2.Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

3.Podstawowe definicje związane ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym

4.Obowiązujące akty prawne dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego

-sposób wykonywania obowiązków

-właściwe oznakowanie wprowadzanego sprzętu

-powszechne kampanie edukacyjne

-obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

5. Sankcje karne

Cel szkolenia:

Poznanie obowiązków Podmiotów które wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny.