Warsztat wizażu i autoprezentacji

Warsztat wizażu i autoprezentacji

1. Cel szkolenia: nabycie przez uczestników umiejętności wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia poprzez postawę, język ciała gestykulację i mimikę twarzy.

2. Profil uczestników: właściciele firm, menadżerowie, kadra oraz pracownicy, którzy chcą zaistnieć w mediach promując swoje przedsiębiorstwa, a także osoby pragnące zapanować nad swoimi emocjami towarzyszącymi podczas wystąpień publicznych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1300 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

Część teoretyczna:

1. Wizerunek i jego znaczenie w biznesie.

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna – skutecznie i stosownie w relacjach zawodowych.

3. Język i słowa oraz brzmienie głosu.

4. Mowa ciała – sztuka panowania nad gestem i mimiką.

5. Bariery komunikacyjne i sposoby ich przełamywania.

6. Autoprezentacja w sytuacjach biznesowych – prawidłowa struktura, przemyślane środki, poprawny przekaz, czyli jak budować swój pozytywny wizerunek.

Cześć praktyczna:

1. Główny przekaz – od czego zacząć myśląc o wystąpieniu.

2. Czy dobrze wykorzystuję możliwości swojego głosu.

3. Moja wizytówka w kontekście autoprezentacji.

4. Emisja głosu – trening głosu z uwzględnieniem sytuacji wystąpień przed grupą oraz rozmów kwalifikacyjnych.

5. Techniki skutecznego oddziaływania głosem na słuchacza.

6. Struktura i dynamika wystąpienia.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl