Szkolenia dla kadry menadżerskiej i pracowników

Szkolenia dla kadry menadżerskiej i pracowników

1. Cel szkolenia:  zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne kierowanie oraz motywowanie podległego zespołu, zdobycie umiejętności w efektywnym zarządzaniu organizacją.

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, menedżerzy, kierownicy.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia.

5. Cena: 2400 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Kompetencje osobowościowe menedżera:

a) co powinno wyróżniać menadżera?

b) kształtowanie indywidualnych zdolności menadżerskich,

c) umiejętność kierowania sobą,

d) rola lidera jako członka zespołu,

e) zadania lidera w zespole.

2. Modele Zarządzania.

3. Inspiracje do lepszego zarządzania.

4. Jak skutecznie oddziaływać na zespół?

5. Cele działania: strategiczne i operacyjne.

6. Nowoczesne techniki pracy zespołowej.

7. Różne techniki pracy zespołowej:

a) śnieżna kula – burza mózgów,

b) cel – decyzja,

c) docenianie,

d) orientacja na wynik.

8. Skuteczne techniki motywowania:

a) odpowiedzialność za wynik,

b) delegowanie zadań,

c) wiarygodność,

d) nagradzanie,

e) porównywanie wyników.

9. Umiejętność delegowania zadań.

10. Zarządzanie pracownikami:

a) kontrolowanie,

b) rozliczanie zadań,

c) analizowanie przyczyn niepowodzeń,

d) kolejna szansa.

11. Efektywna praca z zespołem:

a) rozwiązywanie konfliktowych sytuacji,

b) grupa a zespół (różnice),

c) zagrożenia dla zespołu,

d) wspólnota w zespole.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl