Szkolenia Menedżerskie

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, realizujemy usługi szkoleniowe dla menedżerów zarówno w sposób tradycyjny jak i w formie wideo konferencji. Zachęcamy również do skorzystania z naszej platformy e-learningowej.

Istnieje wiele dróg budowania efektywności firmy poprzez rozwój kadry menadżerskiej. Wybór skutecznego podejścia, wymaga uwzględnienia kultury organizacyjnej, dojrzałości kadry oraz rodzaju stawianych przed nią wyzwań.

Każdy menadżer, chcący zarządzać zespołem w sposób skuteczny, musi systematycznie się dokształcać, w przeciwnym wypadku, po osiągnięciu pewnego poziomu własnych umiejętności – nie będzie w stanie skutecznie motywować podległych mu pracowników, a także samego siebie.

Szkolenia dla menedżerów

Szkolenia menedżerskie mają za zadanie przede wszystkim skłaniać słuchaczy do refleksji, lepszego poznania siebie w kontekście wyzwań, jakie stawia nam codzienna praca. Mają nauczyć korzystania z własnych atutów oraz determinować do działania w kierunku samorozwoju.

Uważamy, że odpowiednio sprofilowane szkolenia dla menedżerów będą dla Państwa dobrze ulokowaną inwestycją, która zaprocentuje w przyszłości. Nasi trenerzy to osoby w praktyce związane z pracą z ludźmi, których wiedza podparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenia menedżerskie w tematyce:

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl