Pełnomocnik/Koordynator Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015

Pełnomocnik/Koordynator Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015

 

 1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi funkcji Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Jakością normy PN-EN ISO 9001:2015. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę umożliwiającą pełnienie ww. funkcji w organizacji.

 

 1. Profil uczestników: 

Pracownicy, którym powierzono funkcję Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Jakością. Pracownicy, którzy są przewidziani do objęcia funkcji Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Jakością. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich osób, które chcą we własnym zakresie zdobyć wiedzę umożliwiającą w przyszłości pełnienie ww. funkcji.

 

 1. Forma szkolenia:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

 

 1. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 

 1. Cena:

1200 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

 

 1. Program szkolenia:
 2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje.
 3. Ogólne wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w odniesieniu do funkcji Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Jakością.
 4. Role, zadania, kompetencje, odpowiedzialności i uprawnienia Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Jakością.
 5. Zasady auditowania oraz przygotowywania dokumentów około auditowych.
 6. Komunikacja, ocenianie i dokumentowanie przez Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania wdrożonego w organizacji, w tym analiza danych i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
 7. Test sprawdzający wiedzę z zakresu szkolenia.