Szkolenia produkcyjne

Dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki.  My możemy pomóc w tym drugim obszarze.  Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po szkoleniu.

Oferujemy Państwu szkolenia dla produkcji oparte o wiedzę i doświadczenie zdobywane przez lata. Doskonale przygotowana kadra sprosta każdemu wyzwaniu, by rzetelnie i przystępnie przekazać umiejętności i kwalifikacje potrzebne do wdrażania nowych technologii i ulepszania procesów produkcyjnych w firmie. Szkolenia produkcyjne są prowadzone zarówno tradycyjnie – w formie stacjonarnej, przy bezpośrednim kontakcie, jak i przy zastosowaniu komunikacji internetowej. Opcja przeprowadzenia szkolenia przy zastosowaniu najnowszych narzędzi technologicznych jest bardzo dobrym wyborem w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Jest ono w całości przedstawiane Państwu w formie e-learningu lub za pomocą wideokonferencji.

Oferujemy Państwu szkolenia produkcyjne w temacie:

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl