Szkolenia z efektywności energetycznej

Szkolenia z efektywności energetycznej

1. Cel szkolenia:  zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa.

2. Profil uczestników: każda osoba chcąca ograniczyć energochłonność najróżniejszych procesów w swoim przestępstwie.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Przedstawianie  trzech podstawowych systemów sieciowych, dostaw nośników energetycznych do odbiorcy końcowego:

a) energia elektryczna,

b) gaz sieciowy i płynny,

c) ciepło sieciowe odległe.

2. Krajowy System Elektroenergetyczny – KSE; omówienie podstawowych możliwości i ograniczeń w rozwoju ruchu prokonsumenckiego.

3. Krajowa Sieć Przesyłu Gazu -omówienie szans rozwoju energetyki wykorzystującej  najbardziej ekologiczne paliwo kopalne.

4. Problemy z teoretycznym wyliczeniem realnych charakterystyk energetycznych budynków.

5. Omówienie niektórych technik naliczania dodatkowych i niechcianych opłat za dostawę nośników energetycznych.

6. Budynek plus energetyczny.

7. Smart grid szansą na opanowanie chaosu prosumenckiego wewnątrz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

8. Mikro kogeneracja.

9. Domowe ogniwa paliwowe o wysokiej sprawności.

10. Produkcja chłodu z ciepła sieciowego i z kolektorów termicznych.

11. Fotowoltaika przydomowa.

12. Produkcja paliw z energii słonecznej.

13. System zarządzania energią jako szansa opanowania obiektu zasilanego z wielu źródeł energii.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl