Obsługa komputera oraz programów komputerowych

Obsługa komputera oraz programów komputerowych

1. Cel szkolenia: umiejętność pracy na komputerze z systemem Windows, poruszanie się w sieci Internet, a także korzystanie z poczty e-mail, pozwalająca rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi komputera oraz dostępu do największego źródła informacji.

2. Profil uczestników: osoby, które chciałby się nauczyć samodzielnego korzystania z komputera i Internetu.

3. Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

UWAGA: możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 2.000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • salę szkoleniową wraz z komputerami,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Jak to działa?

po tej części kursanci powinni przestać się bać komputera:

 • co to jest komputer – z czego się składa, czym się różni sprzęt od oprogramowania,
 • co to jest system operacyjny, do czego służą programy,
 • jak obsługiwać system Windows,
 • zasady korzystania z komputera,
 • bezpieczeństwo.

2. Praca i trochę przyjemności:

po tej części kursanci powinni potrafić tworzyć dokumenty, edytować je i zarządzać nimi:

 • pliki i katalogi, dokumenty – co to jest, jak to użyć,
 • eksplorator Windows – narzędzie do zarządzania dokumentami,
 • Office – elementarz, czyli jak zacząć świadomie używać,
 • przeglądanie zdjęć,
 • oglądanie filmów.

3. Urządzenia zewnętrzne:

po tej części kursanci powinni samodzielnie wydrukować dokument, użyć pendrive, wiedzieć do czego służy skaner czy rzutnik:

 • drukowanie i drukarki,
 • pamięci zewnętrzne: karty, pendrive, dyski, aparaty cyfrowe,
 • skanowanie i skanery,
 • korzystanie z rzutnika.

4. Internet:

po tej części kursanci powinni potrafić korzystać z internetu na poziomie poczty elektronicznej i wyszukiwarki, za pomocą przeglądarki, a także mieć zdawać sobie sprawę z odpowiedzialnego korzystania i zagrożeń:

 • co to jest internet, do czego służy,
 • zasady korzystania,
 • przeglądarka internetowa,
 • komunikacja elektroniczna: poczta i Skype,
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl