Wewnętrzny System Kontroli (WSK)

Wewnętrzny System Kontroli

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo międzynarodowe. Stanowi bowiem jedno z najważniejszych narzędzi zapobiegania niekontrolowanemu transferowi towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Wdrażany jest, niezależnie od rodzaju i wielkości organizacji, przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • firmach handlowych,
 • organizacjach badawczo-rozwojowych oraz
 • organizacjach pełniących rolę pośrednika (np. spedytorzy, przewoźnicy, firmy przeładunkowe itp.).

Warunkiem uzyskania Certyfikatu WSK jest posiadanie systemu jakości według normy PN‑EN ISO 9001:2009.

Korzyści z posiadania Wewnętrznego systemu Kontroli

 • regulację zasad obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • określenie sposobu ewidencji obrotów,
 • kontrolę każdej komórki organizacyjnej,
 • eliminację błędów pracowników,
 • udowodnienie wiarygodności organizacji,
 • włączenie firmy w krajowy system kontroli eksportu,
 • budowę współpracy między organizacją i odpowiednią komórką rządową (organem kontrolującym eksport) oraz weryfikację i gromadzenie informacji o partnerach i towarach oraz gromadzenie dokumentacji i udostępnianie jej do kontroli.