AQAP

Wdrażanie AQAP 2110, 2120, 2130, 2131

AQAP, czyli Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzująca Dotycząca Zapewnienia Jakości) jest dokumentem standaryzacyjnym NATO określającym wymagania dotyczące systemu jakości dostaw dla wojska. Podstawą prawną jest dokument standaryzacyjny NATO-STANAG 4107. Dokumenty standaryzacyjne NATO określają wymagania dla firm i przedsiębiorstw zajmujących się dostawami dla wojska, nie określając jednak wymagań samego wyrobu. Dokumenty AQAP są uzupełnieniem i rozszerzeniem norm jakości ISO serii 9000. To właśnie na bazie wymagań ISO serii 9000 powstawały kolejne wydania AQAP.

Certyfikacja AQAP – dlaczego warto?

Certyfikacja AQAP może być istotnym wyróżnikiem na rynku obronnym i bezpieczeństwa. Wdrożenie go jest realnym potwierdzeniem tego, że dane przedsiębiorstwo działa zgodnie z wymogami NATO oraz rzetelnie podchodzi do realizacji usług dostawczych dla wojsk. W ten sposób firmy działające w tym obszarze budują zaufanie wśród partnerów i znacząco wpływają na optymalizację niektórych procesów.

Proces wdrażania AQAP rozpoczyna się od szczegółowej analizy wymagań organizacji wojskowych oraz identyfikacji obszarów wymagających dopasowania do obowiązujących standardów. Wsparcie doświadczonej kadry jest w stanie zapewnić indywidualne podejście w tym zakresie i kompleksowo dostosować działalność podmiotu do wymogów NATO.

Wymagania AQAP:

Po nowelizacji norm: AQAP 110, -120, -130, od 01 stycznia 2004 roku obowiązują następujące dokumenty kontraktowe oparte na ISO 9001:2008:

 • AQAP 2110 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji,
 • AQAP 2120 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji,
 • AQAP 2130 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach.

Rok 2004 jest okresem przejściowym, podczas którego obowiązują zarówno stare jak i nowe dokumenty AQAP, natomiast od 01 stycznia 2005 roku certyfikaty wydane na zgodność z dokumentami AQAP 110, 120, 130 tracą ważność jako wymaganie kontraktowe.

Wdrażając system wykorzystuje się:

 • AQAP 2009 – wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000,
 • AQAP 2131 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej,
 • AQAP 2105 – wymagania NATO dotyczące planów jakości.

AQAP – wdrożenie

Polskie firmy realizujące dostawy dla wojska muszą posiadać certyfikaty wydane na zgodność z ww. dokumentami AQAP. Nasze przedsiębiorstwo kompleksowo wspiera klientów w procesie wdrażania niezbędnych zmian. To z kolei prowadzi do uzyskiwania certyfikatów, które przyznawane są przez wyspecjalizowane i wydelegowane do tego celu agencje certyfikujące (np. Centrum Certyfikacji Jakości).

Pomagamy w dostosowaniu standardów usług do obowiązujących kryteriów, a także w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Na podstawie obecnie funkcjonujących regulacji można wyróżnić kilka standardów AQAP. Nasi specjaliści oferują profesjonalne doradztwo w kwestii wdrażania takich wydań jak: 2110, 2120, 2130 czy 2131.

AQAP – korzyści:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
 • spełnienie wymagań zamawiającego,
 • zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami,
 • zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności procesów.

Wdrożenie AQAP – istota certyfikacji

Certyfikacja AQAP ma na celu zapewnienie najwyższej jakości bezpieczeństwa produktów i usług dla sił zbrojnych. Dlatego też doradztwo w procesie wdrażania AQAP wymaga profesjonalnego podejścia do każdego klienta oraz obszernej wiedzy na temat obecnie obowiązujących regulacji czy kryteriów, jakie musi spełniać firma ubiegająca się o dokument.

W AGM Konsulting od wielu lat pomagamy organizacjom dostosować się do rygorystycznych standardów jakości oraz zgodności z NATO, zapewniając tym samym najwyższą jakość usług i produktów podmiotom powiązanym z branżą wojskową.

Wdrażanie AQAP – kontakt

Od samego początku naszej działalności stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta. W celu szczegółowego zapoznania się z opisywaną ofertą serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wszelkie dane znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Aby ułatwić klientom proces nawiązywania korespondencji z naszymi specjalistami, stworzyliśmy także dedykowany formularz. Niezależnie od rodzaju formy kontaktowej zawsze odpowiadamy w sposób sprawny i rzeczowy. Pozostajemy do dyspozycji klientów na każdym etapie trwania współpracy.

 

Certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl