AQAP

AQAP

AQAP czyli Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzująca Dotycząca Zapewnienia Jakości) jest dokumentem standaryzacyjnym NATO określającym wymagania dotyczące systemu jakości dostaw dla wojska. Podstawą prawną jest dokument standaryzacyjny NATO-STANAG 4107. Dokumenty standaryzacyjne NATO określają wymagania dla firm i przedsiębiorstw zajmujących się dostawami dla wojska, nie określając jednak wymagań samego wyrobu. Dokumenty AQAP są uzupełnieniem i rozszerzeniem norm jakości ISO serii 9000. To właśnie na bazie wymagań ISO serii 9000 powstawały kolejne wydania AQAP.

Po nowelizacji norm: AQAP 110, -120, -130, od 01 stycznia 2004 roku obowiązują następujące dokumenty kontraktowe oparte na ISO 9001:2008:

 • AQAP 2110 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji,
 • AQAP 2120 –  wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji,
 • AQAP 2130 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach.

Rok 2004 jest okresem przejściowym, podczas którego obowiązują zarówno stare jak i nowe dokumenty AQAP, natomiast od 01 stycznia 2005 roku certyfikaty wydane na zgodność z dokumentami AQAP 110, 120, 130 tracą ważność jako wymaganie kontraktowe.

Wdrażając system wykorzystuje się:

 • AQAP 2009 – wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000,
 • AQAP 2131 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej,
 • AQAP 2105 – wymagania NATO dotyczące planów jakości.

Polskie firmy realizujące dostawy dla wojska muszą posiadać certyfikaty wydane na zgodność z ww. dokumentami AQAP.

Korzyści z wdrożenia systemu AQAP:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
 • spełnienie wymagań zamawiającego,
 • zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami,
 • zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności procesów.

 

Certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl