SCC

SCC

Profesjonalny system zarządzania to nie tylko certyfikat i kilka procedur. To bardzo złożony proces, który warto wdrażać z pomocą zewnętrznej firmy konsultingowej. Nierzadko zdarza się, iż przebywając w danej organizacji na co dzień, przedstawiciele firmy nie zwracają uwagi na istotne kwestie. Nasi konsultanci przekażą wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą uniknąć błędów i pomyłek na etapie certyfikacji przez jednostkę notyfikującą, np. podczas wdrażania SCC-VAZ:2021

Wdrożenie SCC-VAZ:2021 – dlaczego jest to tak ważne w Państwa przedsiębiorstwie?

SCC:2011 to norma dotycząca oceny i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia i środowiska. System ten został opracowany z myślą o organizacjach zlecających wykonywanie określonych zadań firmom zewnętrznym. Jest to akredytowany standard powszechnie stosowany w wielu różnorodnych branżach.

Certyfikat SCC:2011 to dowód na to, iż organizacja pomyślnie przeszła badania pod kątem stosowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiska. Dotyczy to nawet prac związanych ze szczególnie podwyższonym ryzykiem występowania sytuacji niebezpiecznych. Warto posiadać ten konkretny certyfikat, ponieważ obecnie wiele przedsiębiorstw podejmuje współpracę wyłącznie z firmami, które mogą pochwalić się wdrożeniem tego rodzaju systemu.

Wdrażanie SCC-VAZ:2021 – zalety

Korzyści wynikające ze wdrożenia systemu zarządzania według standardu SCC-VAZ:2021 są bardzo istotne zarówno z punktu widzenia firmy przyjmującej zlecenie, jak i przedsiębiorstwa zlecającego. Podwykonawcy zoptymalizują ryzyko występowania wypadków i będą konsekwentnie dotrzymywać zaleceń przepisów BHP i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przede wszystkim jednak wzbudzą zaufanie i wzmocnią swoją pozycję na tle konkurencji zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

Zleceniodawcy z kolei otrzymają gwarancję, iż zatrudniają przedsiębiorstwo obyte i zaznajomione z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, obniżą koszty związane z przestojami maszyn i urządzeń z winy podwykonawców oraz zapewnią sobie wzrost bezpieczeństwa prawnego.

Nasza oferta wdrożenia certyfikatu SCC

Wdrożenie SCC-VAZ:2021 to bardzo złożony proces. W tej materii nie istnieją żadne uniwersalne rozwiązania, dlatego oferujemy Państwu konsultacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania, podczas których objaśnimy wszelkie istotne kwestie. Wykonamy szczegółowy audyt systemu, zweryfikujemy dokumentację i przygotujemy Państwa organizację do procesu certyfikacji.

Staranność w tym przypadku ma ogromne znaczenie. Zewnętrzny konsultant zwróci Państwa uwagę na wszelkie istotne aspekty funkcjonowania organizacji, które będą kluczowe w staraniu się o certyfikat SCC-VAZ:2021. Usystematyzujemy wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, zdrowiem i ochroną środowiska.

Przygotowywanie organizacji do certyfikacji systemu zarządzania wg standardu SCC:2011 to nasza specjalność. Opinie naszych dotychczasowych klientów, to wyłącznie pochlebne komentarze. Pomogliśmy już dziesiątkom firm wdrożyć niezbędne działania, które przekładają się na wymierne korzyści dla każdej strony kontraktu. Ceny naszych usług uzależnione są od zakresu naszych prac. W celu uzyskania większej ilości szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl