Audyt wymogów przepisów prawa BHP

Zajmujemy się zarówno wdrażaniem systemów zarządzania, jak i doradztwem środowiskowym oraz konsultingiem. Cechuje nas doświadczenie i doskonała jakość oferowanych usług, jak również fachowa obsługa każdego klienta. Specjaliści dbają o dobro klienta, podchodząc do każdego zlecenia indywidualnie oraz z należytą starannością.

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

Audyt jest związany z oceną danej organizacji, procesu, systemu, produktu lub projektu. Określony przedmiot audytu ulega badaniu pod względem zgodności z wymogami, normami oraz przepisami prawa. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi, co jest jednym z najlepszych sposobów na sprawdzenie, czy Państwa firma spełnia wymogi prawne. Ponadto dzięki temu mogą Państwo poznać konsekwencje, jakie są związane z nieprzestrzeganiem danych działań i wymogów, jakie odnoszą się do spełniania wymagań prawnych.

Ocena zgodności prawnej

Nasza firma zidentyfikuje i oceni, czy prawidłowo realizowane są obowiązki wynikające z prawnych regulacji, wskaże konsekwencje odnoszące się do braku realizacji wymogów i zalecane działania, jakie warto podjąć. Warto podkreślić, że audyt jest prowadzony w Twojej firmie i opiera się na wizji lokalnej, jak i zapoznaniu się z dokumentami przedsiębiorstwa wskazanymi przez specjalistę.

Końcowym etapem audytu, jaki przeprowadzimy w Państwa firmie, jest sporządzenie raportu, który zawierać będzie wykaz wymagań prawnych obowiązujących w organizacji, ocenę zgodności z prawem i zalecane działania pozwalające skorygować nieścisłości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty już dziś i kontaktu z naszymi specjalistami. Dbając o dobro każdego klienta, do zleceń podchodzimy w sposób indywidualny i precyzyjny. Dzięki temu spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagającego odbiorcy.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl