Audyt BHP – wymogów przepisów prawa

Zajmujemy się zarówno wdrażaniem systemów zarządzania, jak i doradztwem środowiskowym oraz konsultingiem. Cechuje nas doświadczenie i doskonała jakość oferowanych usług, jak również fachowa obsługa każdego klienta. Specjaliści dbają o dobro klienta, podchodząc do każdego zlecenia indywidualnie oraz z należytą starannością.

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

Audyt jest związany z oceną danej organizacji, procesu, systemu, produktu lub projektu. Określony przedmiot ulega badaniu pod względem zgodności z wymogami, normami oraz przepisami prawa.

W naszej ofercie znajdą Państwo ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi. To jeden z najlepszych sposobów na sprawdzenie, czy firma spełnia wymogi prawne. Ponadto dzięki temu mogą Państwo poznać konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem określonych wymagań prawnych.

Audyt BHP w firmie — bezpieczeństwo przede wszystkim

Oferowana przez nas usługa to najlepszy sposób, aby zadbać o bezpieczeństwo w swojej firmie. Audyt BHP umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z pracą. Dzięki temu przedsiębiorstwo może wprowadzić odpowiednie środki ochrony, minimalizując ryzyko wypadków i urazów oraz poprawiając zdrowie pracowników.

Pracodawca z kolei ma pewność, że obowiązki wykonywane przez jego pracowników nie będą wiązały się z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Zgodność z wymogami prawnymi

Audyt BHP pozwala upewnić się, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do kar finansowych, a także reputacyjnych.

Audyt BHP pozwala również zidentyfikować obszary o największym ryzyku oraz opracować strategie zarządzania tymi ryzykami. To umożliwia lepsze planowanie działań prewencyjnych i awaryjnych. Sprawia to, że firma staje się mniej podatna na wystąpienie ewentualnych problemów w przyszłości.

Audyty BHP — szereg korzyści dla firmy

Poprawa warunków może przyczynić się do zwiększenia efektywności i produktywności pracowników. Bezpieczne, a zarazem zdrowe środowisko pracy sprzyja lepszej koncentracji, motywacji oraz zaangażowaniu w wykonywanie obowiązków.

Z kolei uniknięcie wypadków i chorób zawodowych prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z opieką medyczną, zwolnieniami lekarskimi czy odszkodowaniami. Ponadto audyt BHP może pomóc w minimalizacji wydatków związanych z ewentualnymi sankcjami prawnymi.

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

Audyt jest związany z oceną danej organizacji, procesu, systemu, produktu lub projektu. Określony przedmiot audytu ulega badaniu pod względem zgodności z wymogami, normami oraz przepisami prawa. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi, co jest jednym z najlepszych sposobów na sprawdzenie, czy Państwa firma spełnia wymogi prawne. Ponadto dzięki temu mogą Państwo poznać konsekwencje, jakie są związane z nieprzestrzeganiem danych działań i wymogów, jakie odnoszą się do spełniania wymagań prawnych.

Ocena zgodności prawnej

Nasza firma zidentyfikuje i oceni, czy prawidłowo realizowane są obowiązki wynikające z prawnych regulacji, wskaże konsekwencje odnoszące się do braku realizacji wymogów i zalecane działania, jakie warto podjąć. Warto podkreślić, że audyt jest prowadzony w Twojej firmie i opiera się na wizji lokalnej, jak i zapoznaniu się z dokumentami przedsiębiorstwa wskazanymi przez specjalistę.

Końcowym etapem audytu, jaki przeprowadzimy w Państwa firmie, jest sporządzenie raportu, który zawierać będzie wykaz wymagań prawnych obowiązujących w organizacji, ocenę zgodności z prawem i zalecane działania pozwalające skorygować nieścisłości.

Audyt BHP — profesjonalny zespół

Firma, która dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników, może wyróżniać się na tle konkurencji. To stanowi bowiem istotny czynnik przyciągający zarówno nowych kandydatów, jak i klientów. Z tego właśnie powodu warto zlecić wykonanie audytu naszym doświadczonym pracownikom.

Długa obecność na rynku sprawia, że posiadamy szeroką wiedzę z zakresu BHP i jesteśmy w stanie nieść klientom profesjonalne wsparcie, które z pewnością przyczyni się do rozwoju firmy w przyszłości.

Dzięki naszej pomocy można również skutecznie przyciągnąć nowych klientów. Wiele firm wymaga bowiem od swoich dostawców spełniania określonych standardów BHP. Regularne przeprowadzanie audytów może pomóc w zdobyciu nowych klientów i utrzymaniu istniejących kontraktów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty już dziś i kontaktu z naszymi specjalistami. Dbając o dobro każdego klienta, do zleceń podchodzimy w sposób indywidualny i precyzyjny. Dzięki temu spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagającego odbiorcy.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl