Audyt wymogów przepisów prawa

Audyt wymogów przepisów prawa

Audyty zgodności z wymaganiami prawnymi są najlepszym sposobem sprawdzenia spełniania przez Państwa firmę wymagań prawnych a także poznania konsekwencji z tytułu nieprzestrzegania tych wymagań i działań umożliwiających spełnienie wymagań prawnych.

Audyty zgodności z wymaganiami prawnymi polegają na  identyfikacji obowiązujących organizację wymagań prawnych, ocenie czy organizacja właściwie realizuje obowiązki wynikające z wymagań prawnych, wskazaniu konsekwencji wynikających z braku realizacji wymagań prawnych oraz zalecanych działań.

Audyty są prowadzone w miejscu prowadzenia przez organizację działalności, opierają się na wizji lokalnej, zapoznaniu
się z dokumentacją organizacji wskazaną przez naszego specjalistę.

Audyty na zgodność z wymaganiami prawnymi są prowadzone przez doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, obsługi kadrowej, BHP lub ppoż.

Audyty kończą się sporządzeniem raportu zawierającego wykaz wymagań prawnych obowiązujących daną organizację, ocenę zgodności z tymi wymaganiami i zalecane działania korygujące.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty i skontaktowanie się z pracownikami naszego biura.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerami telefonów 662-218-087 i/lub 662-230-848
oraz e-mail bhp@agm-konsulting.pl lub kadry@agm-konsulting.pl