Efektywność energetyczna

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 264 z późn. zm.) nakłada na  przedsiębiorstwa nie będące MMŚP (czyli duże), obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny, tj. zewnętrznych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takiego audytu lub przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Kto powinien wykonać audyt energetyczny?

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Tak więc oferujemy naszą pomoc we wdrożeniu w Państwa przedsiębiorstwie Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS, co pozwoli Państwu na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem co cztery lata audytów energetycznych.

Czym jest efektywność energetyczna? Audyt

Obecnie w kontekście przedsiębiorstw wiele mówi się o efektywności energetycznej – audyt, który dla Państwa przeprowadzimy, pomoże określić, w jakich obszarach istnieje możliwość zmniejszenia zużycia energii.

Wykonujemy szczegółowe obliczenia oraz analizy, dzięki którym mogą Państwo podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące gospodarowania energią, a w związku z tym wykorzystywać ją w efektywniejszy sposób. Nasi specjaliści pomogą poznać zarówno słabe, jak i dobre strony działalności w tym kontekście.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – na czym polega?

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W zakres dostępnych usług może wchodzić między innymi ocenienie stanu urządzeń wykorzystujących energię, wykonanie niezbędnych pomiarów i obliczeń, określenie możliwej poprawy efektywności energetycznej oraz wypracowanie firmowej polityki w tym obszarze.

W naszej pracy przykładamy ogromną wagę do szczegółów. Dlatego każdy audyt energetyczny przeprowadzamy z należytym zaangażowaniem, chcąc pomóc Państwu rozwijać działalność w pożądanym kierunku. Wierzymy, że dobrze wykonany audyt EMAS to jeden z najważniejszych kroków do sukcesu.

Dlaczego warto zdecydować się na wykonanie audytu EMAS?

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) jest najbardziej wiarygodnym spośród obecnie funkcjonujących systemów środowiskowych.
Ponadto rejestracja w systemie EMAS daje możliwość znalezienia się w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw, postrzeganych (zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie) jako organizacje proekologiczne – prowadzące swoją działalność w sposób efektywny i przejrzysty. Wizerunek nowoczesnej firmy wiąże się dziś nieodzownie z jej działalnością na rzecz ochrony środowiska. Bycie firmą przyjazną środowisku jest nie tylko modne, ale również opłacalne.

Co zyskuje firma dzięki audytowi EMAS?

Oprócz wyżej wymienionych korzyści warto podkreślić, że wynikiem audytu energetycznego jest uzyskanie szczegółowego raportu, który sugeruje, jakie procesy i elementy infrastruktury powinny zostać zoptymalizowane. Dzięki temu otrzymują Państwo zestaw skutecznych sposobów na to, aby firma działała wydajnie, a więc przynosiła oczekiwane zyski.

Wytyczne przygotowane przez naszych specjalistów pomogą również obniżyć koszty utrzymania infrastruktury zakładowej, jako że dostarczają informacji na temat możliwych oszczędności. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa sprawia, że firma zyskuje pozytywny wizerunek i poprawia stan swoich finansów.

Jaki jest koszt audytu energetycznego?

Cena świadczonej przez nas usługi w postaci profesjonalnego audytu energetycznego jest zawsze ustalana indywidualnie ze względu na takie czynniki, jak wielkość infrastruktury przedsiębiorstwa czy szczegółowość kontroli.

Jeżeli chcą Państwo podjąć z nami współpracę w celu przeprowadzenia audytu EMAS, przygotujemy rzetelną wycenę, która uwzględni indywidualne potrzeby prowadzonego przedsiębiorstwa.

Zainteresowanych wdrożeniem ww. sytemu zarządzania prosimy o kontakt z Heleną Wloka, Dział Marketingu tel. 795 456 336.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl