Obsługa formalna

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu służymy Państwu pomocą w:

  • znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku,
  • znalezieniu odpowiedniej firmy odbierającej od Państwa odpady,
  • doradztwie środowiskowym w sytuacjach awaryjnych wraz z uzgodnieniami z organami ochrony środowiska,
  • planowaniu gospodarki odpadami.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl