Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska

Audyty zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska są najlepszym sposobem sprawdzenia spełniania przez Państwa firmę wymagań prawnych, a także poznania konsekwencji z tytułu nieprzestrzegania tych wymagań i działań umożliwiających wyeliminowane uchybień w tym zakresie.

Audyt wymogów przepisów prawa musi być wykonany przez osoby doświadczone, które doskonale zdają sobie sprawę z zawiłości regulacji prawnych. Dzięki pracy specjalistów naszego zespołu jesteśmy w stanie spełnić wszystkie te wymagania, jednocześnie działając na korzyść klientów biznesowych.

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska

Audyty wymogów przepisów prawa przeprowadzane są w miejscu działalności organizacji, opierają się na wizji lokalnej, zapoznaniu się z wybraną dokumentacją organizacji wskazaną przez naszego specjalistę. Taki sposób prowadzenia działań pozostaje w pełni skuteczny, a jednocześnie nie dezorganizuje codziennego planu pracy pracowników firmy.

Audyt z ochrony środowiska powinien odbywać się równolegle do innych zadań prowadzonych w przedsiębiorstwie w celu zachowania płynności funkcjonowania podmiotu. Nasi specjaliści doskonale radzą sobie w tym modelu pracy, jednocześnie objaśniając klientom, jak przebiega cała procedura.

Profesjonalny audyt – ochrona środowiska i jej miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Audyty na zgodność z wymaganiami prawnymi są prowadzone przez doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Dzięki temu każdy klient korzystający z naszej oferty zyskuje pewność, że jego działania biznesowe są w pełni zgodne z oficjalnymi regulacjami.

Jeśli któryś z procesów przebiega nieprawidłowo, to pierwszym krokiem do zmiany jest oczywiście przeprowadzenie oficjalnego audytu. Ochrona środowiska to szczególny aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego dbamy o odpowiednie przygotowanie firm do postępowania zgodnie z normami.

Audyt wymogów przepisów prawa i końcowy raport

Audyty kończą się sporządzeniem raportu. Tego typu dokument zawiera wykaz wymagań prawnych obowiązujących daną organizację, ocenę zgodności z tymi wymaganiami i zalecane działania korygujące. Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska staje się więc nie tylko działaniem kontrolnym, ale również przedstawia jasne instrukcje dotyczące działania firmy w przyszłości.

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska – pomoc we wdrożeniu zmian

Przeprowadzenie skutecznego audytu wymogów przepisów prawa odnoszących się do kwestii ochrony środowiska to dla nas nie koniec współpracy. Zawsze działamy kompleksowo, dlatego wszystkie nieprawidłowości pomożemy Państwu skutecznie usunąć.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty dotyczącej audytu wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i skontaktowanie się z pracownikami naszego biura.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerami telefonów 795-456-337, 662-218-310, 787-091-083 lub 608-529-035 oraz e-mail: mkuszaj@agm-konsulting.pl, astodolka@agm-konsulting.pl, eliszka@agm-konsulting.pl lub mbala@agm-konsulting.pl

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl