Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska

Audyty zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska są najlepszym sposobem sprawdzenia spełniania przez Państwa firmę wymagań prawnych, a także poznania konsekwencji z tytułu nieprzestrzegania tych wymagań i działań umożliwiających wyeliminowane uchybień w tym zakresie.

Audyty przeprowadzane są w miejscu działalności organizacji, opierają się na wizji lokalnej, zapoznaniu się z wybraną dokumentacją organizacji wskazaną przez naszego specjalistę.

Audyty na zgodność z wymaganiami prawnymi są prowadzone przez doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu ochrony środowiska.

Audyty kończą się sporządzeniem raportu zawierającego wykaz wymagań prawnych obowiązujących daną organizację, ocenę zgodności z tymi wymaganiami i zalecane działania korygujące.

Wszystkie nieprawidłowości pomożemy Państwu skutecznie usunąć.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty i skontaktowanie się z pracownikami naszego biura.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerami telefonów 795-456-337, 662-218-310, 787-091-083 lub 608-529-035 oraz e-mail: mkuszaj@agm-konsulting.pl, astodolka@agm-konsulting.pl, eliszka@agm-konsulting.pl lub mbala@agm-konsulting.pl

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl