IFS/BRC

IFS/BRC

Międzynarodowy Certyfikat Standardu żywności IFS.  Planujesz go wdrożyć w swojej firmie? Nie wiesz jak wdrożyć IFS? Potrzebujesz konsultacji na temat wdrożenia? Wdrażanie IFS w twojej firmie to dla Ciebie coś trudnego i równie skomplikowanego niczym dla humanisty fizyka kwantowa? Zaradzi temu zespół profesjonalistów agm-konsulting.pl
W 2002 roku niemieckie zrzeszenie detalistów (HDE Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) opracowało po raz pierwszy standard IFS (International Food Standard) służący do przeprowadzania auditów u producentów wytwarzających produkty spożywcze pod marką własną supermarketów. Rok później do Grupy roboczej IFS przystąpiło francuskie zrzeszenie detalistów (FCD Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution).

Celem standardu IFS Food jest weryfikacja pytania, czy dostawca jest w stanie dostarczyć bezpieczny produkt zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami.

Celem IFS jest również wprowadzenie jednolitych wymagań i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw (surowców i produktu ostatecznego). Standard IFS przeznaczony jest w głównej mierze dla producentów tzw. marek własnych (private label) sieci handlowych.

Inspekcja zakładu zgodnie ze schematem IFS Food określa, czy i jak efektywnie producent spełnia techniczne wymagania standardu IFS w następujących obszarach:

  • HACCP (wg Codex Alimentarius),
  • udokumentowany system zarządzania jakością,
  • zapewnienie właściwego środowiska produkcji,
  • kontrola produktu,
  • kontrola procesu,
  • wymagania związane z personelem.

BRC jest to standard opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consortium i jego członków w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom.

Standard BRC zyskał znaczące międzynarodowe uznanie w kwestii treści, formy oraz przydatności systemu. Przez wiele lat przedstawiciele supermarketów auditowali systemy bezpieczeństwa żywności (GMP, GHP, HACCP) u swoich dostawców (producenci żywności) bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. Zwracali oni szczególną uwagę na “należytą staranność” oraz spełnienie przepisów wymaganych przez prawo. Aby wyeliminować wielokrotne i niezwykle czasochłonne audity, wykonywane w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów pod własną marką, opracowano i rozwinięto standard BRC.

Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów. Forma i treść standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego audytora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.

Część sieci handlowych zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) wydała deklarację wzajemnej uznawalności dwóch największych systemów audytowo-certyfikujących:
International Food Standard (IFS) i British Retail Consortium (BRC).

Pod deklaracją podpisały się: Ahold Polska, Auchan Polska, Carrefour Polska, Geant Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metro Group, Nomi, OBI Centrala Systemowa, Selgros Polska, Schiever Polska oraz Tesco Polska.

JAKIE SĄ KORZYŚCI CERTYFIKACJI IFS / BRC?

  • Możliwość zdobycia nowych rynków:

w przypadku IFS: Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Węgry

w przypadku BRC: Skandynawia, Dania, Holandia, Wielka Brytania

  • Wzrost zaufania odbiorców, czego przejawem jest zmniejszenie ilości auditów ze strony klientów;
  • Pełna integracja wymagań IFS / BRC z wymaganiami innych systemów: ISO 9001, HACCP, GMP, ISO 22000;
  • Certyfikaty IFS / BRC uznawane są przez konkretne sieci handlowe, co daje niepodważalny argument w walce z konkurencją.