Audyt wzorniczy

CZYM JEST AUDYT WZORNICZY?

Audyt wzorniczy to zdiagnozowanie firmy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego. W przeciwieństwie do tradycyjnego, nie jest jedynie
rolą kontrolną.  Identyfikacja wizualna, jej potencjał i doświadczenie to kluczowe elementy oceny. Dodatkowo audyt wzorniczy pozwala oszacować posiadane zasoby oraz świadomość potrzeb. To narzędzie, które wskazuje jak duże możliwości może pełnić wzornictwo. Rezultatem przeprowadzonego audytu jest przede wszystkim wzrost konkurencyjność audytowanej firmy, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz ogólnorozwojowe działania marketingowe.

DLA KOGO?

Audyt wzorniczy stanowi podstawę pozyskania dofinansowania np. w ramach FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dodatkowo jest przydatnym narzędziem dla innowacyjnych przedsiębiorstw, którym zależy na wprowadzeniu na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Kompleksowe dane po przeprowadzonym audycie umożliwiają wyprzedzenie branżowej konkurencji i zapewnienie marketingowego sukcesu dla produktu.

GŁÓWNE ELEMENTY AUDYTU WZORNICZEGO

  1. Analiza wizerunku marki: zbadanie odczuć kontrahentów oraz spostrzeżeń związanych z marką, rodzaje komunikatów i ich spójność (przekazy w logotypie, graficznych publikacjach, social mediach i innych kanałach komunikacji), sposób docierania do klientów. Analiza obejmuje nie tylko Klienta, ale także głównych konkurentów. Efektem jest rozbudowana analiza porównawcza.
  2. Analiza wzornicza produktów: określenie dojrzałości wzorniczej przedsiębiorstwa – przygotowanej na podstawie oferowanych i planowanych do wprowadzenia do oferty produktów. Analiza obejmuje obiektywną ocenę jakości projektów – rodzaje zastosowanego wzornictwa, funkcje użytkowe, ergonomię, ekoprojektowanie. Dodatkowo w jej ramach przygotowywana jest standaryzacja grup produktowych. Efektem jest określenie znaczenia produktów przedsiębiorstwa u odbiorców, a także określenie dostępnego rynku dla produktów (obejmującego zakresem obsługiwany i potencjalny)
  3. Analiza pod kątem optymalizacji produkcji i sprzedaży: kompleksowa analiza procesu produkcji, obejmująca zastosowane rozwiązania techniczne, przyjętą technologię wykonania oraz kanały dystrybucji oraz rynki zbytu. Wynikiem jest określenie wskazówek wykonawczych, określenie modernizacji rozwoju i rozbudowy parku maszynowego oraz sposobów sprzedażowych z uwzględnieniem systemów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą a jej kontrahentami.

ELEMENTY STRATEGII WZORNICZEJ

  1. Charakterystyka firmy obejmuje analizę wzorniczą w zakresie aktualnych i przyszłych produktów, stosowanej technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem oraz strategii marketingowej.
  2. Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu określający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opisy głównych konkurentów;
  3. Opis trendów rynkowych, kluczowych w kontekście firmy. Zaprezentowanie trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek przedsiębiorstwa;
  4. Ocena poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
  5. Zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, obejmujących zarówno produkty jak i procesy biznesowe w firmie;
  6. Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie;
  7. Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Oferujemy usługę wykonania audytu wzorniczego, dostosowanego do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Zapewniamy kompleksową obsługę, która pozwoli Państwu na wyróżnienie się na tle konkurencji. Do zleceń podchodzimy w sposób indywidualny i precyzyjny. Pozwala nam to na spełnienie oczekiwań nawet najbardziej wymagających odbiorców.