IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016  to techniczna specyfikacja zawierająca wymagania dla branży motoryzacyjnej. Specyfikacja została przygotowana przez Międzynarodową Grupę do spraw Motoryzacji (IATF), przy wsparciu komitetu technicznego ISO/TC 176 odpowiadającego za rodzinę norm zarządzania jakością ISO 9000. IATF 16949:2016 nie jest normą, lecz wytyczną przemysłu samochodowego, która opiera się na indywidualnym kształtowaniu umów między klientem i dostawcą.

Wymagania IATF 16949:2016 są technicznym uzupełnieniem wymagań jakościowych systemu zarządzania ISO 9001. Wymagania dotyczą procesu produkcji materiałów, części zamiennych, podzespołów oraz obróbki termicznej, spawania i powlekania.

Korzyści z wdrożenia IATF 16949:2016:

 • elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej,
 • doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów,
 • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym,
 • kształtowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej znaczenia i wpływu indywidualnych działań każdego z nich na doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (lub łańcuchu dostaw),
 • zwiększenie skuteczności systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentowania produkcji,
 • zredukowanie strat w łańcuchu dostaw,
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej,
 • udoskonalenie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej,
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji konsumenckich oraz awarii,
 • wzrost efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • wzrost zyskowności prowadzonej działalności,
 • wprowadzenie niezmiennych metod kontroli jakości,
 • skuteczne identyfikowanie produktów/usług niezgodnych oraz możliwość podjęcia szybkich procesów naprawczych.