IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016  to techniczna specyfikacja zawierająca wymagania dla branży motoryzacyjnej. Specyfikacja została przygotowana przez Międzynarodową Grupę do spraw Motoryzacji (IATF), przy wsparciu komitetu technicznego ISO/TC 176 odpowiadającego za rodzinę norm zarządzania jakością ISO 9000. IATF 16949:2016 nie jest normą, lecz wytyczną przemysłu samochodowego, która opiera się na indywidualnym kształtowaniu umów między klientem i dostawcą.

Wymagania IATF 16949:2016 są technicznym uzupełnieniem wymagań jakościowych systemu zarządzania ISO 9001. Wymagania dotyczą procesu produkcji materiałów, części zamiennych, podzespołów oraz obróbki termicznej, spawania i powlekania.

Korzyści z wdrożenia IATF 16949:2016:

 • elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej,
 • doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów,
 • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym,
 • kształtowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej znaczenia i wpływu indywidualnych działań każdego z nich na doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (lub łańcuchu dostaw),
 • zwiększenie skuteczności systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentowania produkcji,
 • zredukowanie strat w łańcuchu dostaw,
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej,
 • udoskonalenie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej,
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji konsumenckich oraz awarii,
 • wzrost efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • wzrost zyskowności prowadzonej działalności,
 • wprowadzenie niezmiennych metod kontroli jakości,
 • skuteczne identyfikowanie produktów/usług niezgodnych oraz możliwość podjęcia szybkich procesów naprawczych.

IATF 16949 – norma i specyfika jej wdrożenia w nowoczesnych przedsiębiorstwach

Wdrażanie normy IATF 16949:2016 to istotny krok w kierunku doskonalenia procesów produkcyjnych w branży motoryzacyjnej. Celem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie jednolitych standardów jakości, które pozwolą przedsiębiorstwom na osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności i konkurencyjności na międzynarodowym rynku.

Dzięki skrupulatnej analizie każdego etapu produkcji oraz monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności przedsiębiorstwa są w stanie zoptymalizować procesy, minimalizując ryzyko występowania niepotrzebnych błędów i niespójności.

Dla jakich podmiotów przeznaczona jest norma IATF 16949:2016?

Oferta wdrożenia normy IATF 16949:2016 jest skierowana wyłącznie do klientów biznesowych działających bezpośrednio w sektorze motoryzacyjnym. Aktywnie współpracujemy z tymi przedsiębiorstwami, które dążą do ciągłego doskonalenia swoich procesów produkcyjnych i biznesowych.

Nasze podejście do klienta opiera się na dogłębnym zrozumieniu jego potrzeb oraz adaptacji działań konsultingowych tak, aby przyczynić się do wzrostu konkurencyjności obsługiwanego przedsiębiorstwa na rynku.

IATF 16949:2016 – norma jakości w branży motoryzacyjnej

Wybór naszej firmy konsultingowej jako partnera w procesie wdrożenia IATF 16949:2016 to gwarancja jakości i rzetelności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w procesie aktywnego wdrażania systemów zarządzania jakością. Przygotowujemy dedykowane rozwiązania, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta biznesowego.

Nasz zespół ekspertów dba o to, aby każdy aspekt wdrożenia normy IATF 16949 był realizowany z największą precyzją – od analizy początkowej, poprzez szkolenia, aż po podsumowania.

IATF 16949:2016 – norma o szerokim zasięgu rynkowym

Działania wielu globalnych koncernów motoryzacyjnych opierają się właśnie na normie IATF 16949, uznając ją za fundament swojego systemu zarządzania jakością. Dzięki jej wdrożeniu przedsiębiorstwa mają możliwość systematycznej analizy i oceny uruchamianych procesów, co prowadzi do ich optymalizacji i zwiększenia efektywności.

W praktyce wdrożenie IATF 16949:2016 otwiera również drzwi do współpracy z czołowymi graczami w branży motoryzacyjnej, którzy często wymagają od swoich partnerów i dostawców potwierdzenia zgodności z tą specyfikacją. Warto również zwrócić uwagę na to, że norma nie jest przeznaczona wyłącznie dla dużych korporacji. Mniejsze przedsiębiorstwa, które dostarczają komponenty czy usługi dla branży motoryzacyjnej, także mogą skorzystać z jej wytycznych.

Wprowadzenie standardów IATF 16949:2016 pozwala na zwiększenie zaufania w relacjach biznesowych, potwierdzenie profesjonalizmu oraz podniesienie jakości dostarczanych produktów czy usług. Jest to więc istotna inwestycja, która przynosi długofalowe korzyści biznesowe.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl