HACCP

HACCP

SYSTEM HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli) dla branży spożywczej.

Na podstawie nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 30 października 2003 roku
(Dz. U. Nr 208, poz. 2020)
z dniem 1 maja 2004 roku wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.

Obowiązek ten nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej
oraz zasad higieny są zobowiązani wdrożyć i stosować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP.

Oferujemy kompleksowe usługi wdrażania i szkolenia w zakresie systemu HACCP począwszy od auditu technicznego poprzez szkolenia, konsultacje w trakcie wdrażania, opracowanie niezbędnej dokumentacji, prowadzenie auditów wewnętrznych aż do bieżącej obsługi firmy związanej z utrzymaniem systemu HACCP na odpowiednim, wysokim poziomie.
Zakres naszej usługi określmy wspólnie z Państwem, aby spełnić Państwa oczekiwania. Nasi konsultanci mogą również uczestniczyć
w trakcie zewnętrznej oceny systemu HACCP.

Wdrażanie HACCP – dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

System HACCP to jedno z niewielu narzędzi będących przedmiotem polskich przepisów prawa, jak i wymagań unijnych. Jednak pewien poziom skomplikowania go sprawia, że przy wdrażaniu go potrzebna jest pomoc fachowców.

Nasi specjaliści to kompetentne i doświadczone w swojej pracy osoby, które posiadają bogatą wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje. Pomoc z naszej strony zapewnia kompleksowe działania i nadzór nad każdym etapem ich realizacji. To przekłada się na gwarancję, że wszystko przebiegnie zgodnie z ustalonymi zasadami.

Skorzystanie z naszej oferty przy wdrożeniu HACCP wiąże się z wieloma pozytywami, wpływającymi na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim to świetny sposób na zaoszczędzenie znaczącej ilości czasu, jaki muszą Państwo poświęcić na przeprowadzenie takiego procesu.

Co więcej, to również znakomita opcja pozwalająca na skorzystanie z wiedzy naszych specjalistów, tym samym zwiększając skuteczność funkcjonującego rozwiązania.

HACCP – wdrożenie

Pragnąc zadbać o bezpieczeństwo w swojej firmie, warto powierzyć nam wdrożenie HACCP. Koszt przedsięwzięcia ustalany jest indywidualne z każdym klientem. Na cenę wpływ mają profil działalności czy wielkość lokalu. Ważny czynnik stanowi także złożoność produkcji. Dzieje się tak, ponieważ im cały proces ma prostszy charakter, tym koszt wdrożenia HACCP jest niższy.

W celu zapoznania się z konkretną kwotą za usługę zachęcamy do skontaktowania się z nami. Podczas rozmowy będziemy mogli pozyskać kluczowe informacje o Państwa działalności i na tej podstawie oszacować cenę.

Wdrażanie systemu HACCP

Wdrożenie HACCP jest opłacalnym rozwiązaniem, pozytywnie wpływającym na każde przedsiębiorstwo. Zapewnia prowadzenie firmy w bezpieczny sposób, chroniąc klientów przed potencjalnym zatruciem pokarmowym, w związku z którymi właściciel musiałby ponieść ogromne koszty.

Nasi pracownicy dbają o wszelkie, nawet najdrobniejsze szczegóły, informując klienta o wszelkich postępach i działaniach na każdym etapie wdrażania HACCP. Dzięki temu komunikacja jest klarowna, a współpraca przebiega prawidłowo.

Korzyści z wdrożenia HACCP:

  • spełnienie wymagań prawnych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych (wprowadzanych do obrotu) artykułów spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • podniesienie wizerunku i wiarygodności firmy,
  • możliwość poszerzenia rynku.