Szkolenia BHP Katowice

Szkolenia BHP zapewniają pracownikom zdobycie umiejętności umożliwiających wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa zawartych w Kodeksie Pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, któremu nie została przekazana  wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik ma obowiązek odbyć pierwsze szkolenie wstępne, następnie szkolenie okresowe w zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska pracy. Po ich zakończeniu potwierdza pisemnie, że zapoznał się z przepisami BHP i będzie ich bezwzględnie przestrzegał. Brak wiedzy w tym zakresie może przyczynić się do nieprawidłowego wykonywania zadań, a w efekcie narażenia pracodawcy na problemy prawne i straty finansowe.

Sprawdzone szkolenia BHP – Katowice

Organizowane przez naszą firmę w Katowicach szkolenia BHP składają się z instruktażu ogólnego, w czasie którego uczestnik jest zapoznawany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zagrożeniami i zagadnieniami prawnymi. Podczas szkolenia dowiesz się również, jakie niebezpieczeństwa występują na danym stanowisku pracy i jak możesz im zapobiegać. Nasi specjaliści przygotowują kursy dla kierowników oraz osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych, robotniczych i inżynieryjno-technicznych. Organizujemy również szkolenia w placówkach oświatowych i służby zdrowia. Wybierając oferowane przez nas szkolenia BHP w Katowicach, możesz liczyć na punktualność, kompleksowość usług oraz szybkość działania. Dzięki naszym kursom dowiesz się, jak dbać o odpowiednią organizację na stanowisku pracy, a także poznasz przepisy z zakresu BHP wymagane w danej branży.

Szkolenia BHP Katowice – dlaczego warto na nas postawić?

Prowadzone przez naszą firmę w Katowicach szkolenia BHP przekazują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną tzn. zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, poszerzają wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony, a także prawa pracy. Nasi szkoleniowcy dbają o odpowiednią atmosferę i tłumaczą wszelkie przepisy prostym językiem, ułatwiającym zapamiętywanie. Podczas zajęć odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszystkie wątpliwości. Gwarantujemy, że wiedza przekazana w atrakcyjny, ciekawy sposób jest dużo łatwiej zapamiętywana i przyswajana.

Nasze szkolenia są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów i wybitnych dydaktyków. Zapewniamy, że zawartość merytoryczna wszystkich kursów jest stale aktualizowana i zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP. Szkolenia prowadzimy w sposób atrakcyjny, ciekawy i jasny. Dbamy o każdego uczestnika indywidualnie i poświęcamy mu potrzebny czas, co umożliwia mu poznanie wszelkich potrzebnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Naszym celem jest wspieranie pracodawców i pracowników w zakresie BHP. Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu oferujemy Państwu najwyższą jakość usług. Nasz zespół tworzą specjaliści z doświadczeniem popartym odpowiednim wykształceniem. Pracowników dobieramy skrupulatnie, a następnie dbamy o ich stały rozwój i motywujemy do profesjonalnej obsługi klientów. Podczas szkoleń dbamy o przyjazną atmosferę i komfort uczestników. Nasza firma organizuje zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe, a stała współpraca z nami niesie ze sobą wiele korzyści.

Jeśli zależy Ci na terminowej realizacji zleceń, wysokiej jakości kursów i przystępnych cenach, wybierz szkolenia BHP w Katowicach. Gwarantujemy indywidualne podejście do klienta, wysoką jakość usług, skuteczność i szybki czas realizacji.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl