Szkolenia BHP Sosnowiec

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki oraz szkolenia z zakresu BHP. Ten rodzaj kursów to ważny element przygotowania pracowników do odpowiedzialnego i bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych. Każdy pracownik ma obowiązek znać zasady i przepisy BHP, a także brać udział w szkoleniu wstępnym i okresowym. Pierwsze z nich składa się z dwóch etapów – instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Należy pamiętać, że pracodawca również ma obowiązek stawić się na kursach.

Podczas organizowanego przez nas szkolenia BHP w Sosnowcu zapoznasz się z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy. W kolejnej części omówimy regulamin firmy i zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Podczas kursu uczestnicy zaznajamiają się z czynnikami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Ponadto w czasie szkolenia uczymy, w jaki sposób wykonywać obowiązki, aby zapobiec wypadkom.

Sosnowiec – szkolenia BHP – stawiamy na kreatywność

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla dużych i małych firm. Podczas naszych kursów uzyskasz informacje na temat aktualnych przepisów BHP. Nasze szkolenia są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów i wybitnych dydaktyków. Zawartość merytoryczna wszystkich kursów jest stale aktualizowana i zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP. Wiedzę przekazujemy w sposób przystępny, dzięki czemu uczestnicy wyciągają z kursu wiele przydatnych informacji.

Szkolenia BHP – Sosnowiec. Dlaczego warto postawić na nas?

Nasza kadra posiada bogate doświadczenie, ponieważ od początku współpracujemy z przedstawicielami różnych branż oraz instytucji publicznych. Podczas kursów przedstawiamy podstawowe zagadnienia, uzupełniając je o ciekawostki i interesujące przykłady. Nasza firma nieustannie wdraża nowe rozwiązania, które pozwalają w łatwy sposób przyswoić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści prowadzący zajęcia posiadają wszelkie uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. Nasi pracownicy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności. Dzięki temu utrzymujemy wysoki poziom świadczonych usług.

Wybierając nasze kursy, uzyskasz niezbędne informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na szkoleniu dowiesz się, jakie zagrożenia występują na Twoim stanowisku, a także poznasz sposoby zapobiegania im. Nauczymy Cię również prawidłowego reagowania w niebezpiecznych sytuacjach. Ponadto poznasz najważniejsze przepisy i regulacje prawne dotyczące omawianej tematyki. W czasie instruktażu wyjaśnimy także, w jaki sposób należy dbać o organizację stanowiska pracy.

Organizowane przez nas szkolenia BHP to doskonały zastrzyk informacji dla kierowników, dyrektorów, pracodawców, a także pracowników obejmujących stanowiska administracyjno-biurowe, inżynieryjno-techniczne i robotnicze. Prowadzimy również szkolenia w instytucjach publicznych takich jak placówki oświaty oraz służby zdrowia. Gwarantujemy terminowość, rzetelność i elastyczność.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl