Szkolenia BHP Ruda Śląska

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki oraz szkolenia z zakresu BHP. Ten rodzaj kursów to ważny element przygotowania pracowników do odpowiedzialnego i bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych. Każdy pracownik ma obowiązek znać zasady i przepisy BHP, a także brać udział w szkoleniu wstępnym i okresowym.

Tylko odpowiednio przeszkolony pracownik jest w stanie właściwie wykonywać swoje obowiązki. Brak kursu BHP może skutkować poważnymi konsekwencjami, zagrażającymi bezpieczeństwu całej firmy.

Szkolenia BHP Ruda Śląska. Jakie kursy prowadzimy?

Organizujemy szkolenia wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich przeprowadzamy w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Podczas instruktażu ogólnego zaznajamiamy uczestników z podstawowymi zasadami BHP zawartymi w Kodeksie pracy. Kolejnym etapem jest poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W drugiej części kursu, czyli podczas instruktażu stanowiskowego, przedstawiamy uczestnikom czynniki środowiska pracy i ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi obowiązkami. Udzielamy również porad, w jaki sposób zapobiec wypadkom i ochronić się przed zagrożeniami.

Nasza firma organizuje również okresowe szkolenia BHP w Rudzie Śląskiej. Ich celem jest zapoznanie uczestników z czynnikami środowiska pracy, które mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników w czasie wykonywania obowiązków. Podczas szkoleń okresowych uczestnicy informowani są także o środkach i działaniach zapobiegawczych. W zakres kursu wchodzi również poznanie przepisów i zasad BHP związanych z objętym stanowiskiem.

Ruda Śląska szkolenia BHP – dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

Nasza firma świadczy usługi na najwyższym poziomie. Od początku działalności współpracujemy z przedsiębiorcami z różnych branż i instytucji publicznych. Ponadto stale poszerzamy wiedzę i śledzimy najnowsze informacje z dziedziny BHP. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim stawiamy na oryginalność i kreatywność. Szkolenia prowadzimy w ciekawy sposób, uzupełniając podstawową wiedzę interesującymi przykładami.

Wybierając nasze szkolenia, zaoszczędzisz pieniądze dla firmy. Zapomnisz o płaceniu odszkodowań i kar spowodowanych nieodpowiednim lub zbyt późnym reagowaniem na zagrożenia w zakładzie. Systematyczne kursy z zakresu BHP gwarantują znaczną poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracowników.

Organizowane przez nas szkolenia BHP to doskonały zastrzyk informacji dla kierowników, dyrektorów, pracodawców, a także pracowników obejmujących stanowiska administracyjno-biurowe, inżynieryjno-techniczne i robotnicze. Prowadzimy również szkolenia w instytucjach publicznych takich jak placówki oświaty oraz służby zdrowia. Gwarantujemy terminowość, rzetelność i elastyczność.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl