Szkolenia BHP Tarnowskie Góry

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki oraz szkolenia z zakresu BHP. Ten rodzaj kursów to ważny element przygotowania pracowników do odpowiedzialnego i bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych. Każdy pracownik ma obowiązek znać zasady i przepisy BHP, a także brać udział w szkoleniu wstępnym i okresowym.

Szkolenia BHP w Tarnowskich Górach zapewniają uczestnikom poznanie zasad i przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych na określonym stanowisku. Podczas kursu uczestnicy zaznajamiają się z czynnikami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Ponadto w czasie szkolenia uczymy, w jaki sposób wykonywać obowiązki, aby zapobiec wypadkom. Przekazujemy również wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Szkolenia BHP Tarnowskie Góry. Wysoka jakość w atrakcyjnych cenach

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników oraz pracodawców małych i dużych przedsiębiorstw. Podczas naszych kursów uzyskasz informacje na temat aktualnych przepisów BHP. Nasze szkolenia są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów i wybitnych dydaktyków. Zawartość merytoryczna wszystkich kursów jest stale aktualizowana i zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP. Wiedzę przekazujemy w sposób przystępny, dzięki czemu uczestnicy wyciągają z kursu wiele przydatnych informacji.

Prowadzone przez nas szkolenia BHP w Tarnowskich Górach uczą pracowników, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Dzięki zdobytej wiedzy kursanci są w stanie wcześnie rozpoznać niebezpieczeństwo i stworzyć odpowiednie środowisko pracy.

Wybierając nasze szkolenia, zaoszczędzisz pieniądze dla firmy. Zapomnisz o płaceniu odszkodowań i kar spowodowanych nieodpowiednim lub zbyt późnym reagowaniem na zagrożenia w zakładzie. Systematyczne kursy z zakresu BHP gwarantują znaczną poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracowników.

Nasza firma świadczy usługi na najwyższym poziomie. Od początku działalności współpracujemy z przedsiębiorcami z różnych branż i instytucji publicznych. Ponadto stale poszerzamy wiedzę i śledzimy najnowsze informacje z dziedziny BHP. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim stawiamy na oryginalność i kreatywność. Szkolenia prowadzimy w ciekawy sposób, uzupełniając podstawową wiedzę interesującymi przykładami.

Szkolenia BHP, Tarnowskie góry do kogo skierowane są nasze kursy?

Organizowane przez nas szkolenia BHP to doskonały zastrzyk informacji dla kierowników, dyrektorów, pracodawców, a także pracowników obejmujących stanowiska administracyjno-biurowe, inżynieryjno-techniczne i robotnicze. Prowadzimy również szkolenia w instytucjach publicznych takich jak placówki oświaty oraz służby zdrowia. Gwarantujemy terminowość, rzetelność i elastyczność.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl