IFS/BRC

Naszą domeną są systemy zarządzania, konsulting oraz doradztwo w wielu różnych obszarach związanych z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, iż odbiorcami naszych usług są wyłącznie klienci biznesowi.

Wdrażanie IFS/BRC

IFS (International Food Standard) to międzynarodowy standard, opracowany dla producentów żywności, pozwalającyna produkcję i dystrybucję marek własnych w sieciach handlowych, w tym w hipermarketach. Standard i jego wymagania honorowane są na całym świecie, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązują wymagania stawiane przez BRC.

IFS pozwala na skuteczną i obiektywną ocenę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym; z uwzględnieniem jakości dostawy oraz monitorowania obszarów i procesów w kontekście poprawy i doskonalenia.

Zainteresowanych wdrożeniem standardu BRC zapraszamy do konsultacji z naszym zespołem ekspertów.

Certyfikacja IFS/BRC

Warto zauważyć, że celem IFS jest wprowadzanie jednolitych wymogów oraz wypracowanie przejrzystości w łańcuchu dostaw, od surowców po produkt ostateczny. Schemat IFS Food ma pomóc w określeniu tego, czy producent spełnia techniczne wymogi związane m.in. z:

  • kontrolą produktu,
  • kontrolą procesu,
  • HACCP,
  • zapewnieniem właściwego środowiska produkcji,
  • udokumentowaniem systemu zarządzania jakością w firmie,
  • wymogami dotyczącymi personelu.

IFS/BRC – Żywność

Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów. Forma i treść Standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego audytora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.

BRC Global Standard Food podobnie zatem, jak IFS, określa wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania. Łączy zasady GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania.

Wiele sieci handlowych wchodzących w skład Polskiej organizacji Handlu i Dystrybucji – POHiD, wydało deklarację uznawalności dwóch systemów audytowo-certyfikujących, jakimi są IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consorcium). Co ciekawe, pod deklaracją podpisały się znane marki, takie jak: Auchan Polska, Metro Group, Carrefour Polska, Jeronimo Martins, OBI Centrala Systemowa, Tesco Polska, czy też Selgros Polska.

Zalety wdrożenia certyfikacji IFS i BRC

Wdrożenie IFS/BRC pozwala przede wszystkim na uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa żywności; obserwację słabych obszarów firmy oraz ułatwienie handlowcom oszacowania jakości dostawcy w odniesieniu do jednolitych kryteriów. Spełnienie wymagań UE w zakresie bezpieczeństwa przekłada się także na zmniejszenie częstotliwości auditów ze strony odbiorców ( czyli sieci handlowych) oraz zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia do obrotu wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom.

Warto pamiętać, że wdrożenie IFS lub BRC otwiera Państwa produktom drogę na nowe rynki; w przypadku BRC może to być Dania, Wielka Brytania, Holandia i Skandynawia, a IFS umożliwi sprzedaż na terenie Niemiec, Francji, Węgier, Austrii i Szwajcarii. Kolejnym plusem jest fakt, że odczują Państwo wzrost zaufania odbiorców, co z kolei przełoży się na mniejszą ilość audytów ze strony klientów. To także efektowny argument do walki z konkurencją, gdyż certyfikaty IFS/BRC są uznawane przez zdecydowaną większość sieci handlowych.

Zapraszamy po dalsze informacje do zakładki „kontakt”.