ISO 22301:2012

ISO 22301:2012

Norma ISO 22301:2012 zastąpiła brytyjski standard BS 25999-2:2007.

BCM (Business Continuity Management), Zarządzanie ciągłością działania, to podejście do prowadzenia działalności organizacji w sposób pozwalający na utrzymanie określonego poziomu dostarczania produktów lub świadczenia usług w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu procesów organizacji. Zdarzenia, które mogą spowodować zakłócenie działania organizacji, to nie tylko powodzie, pożary lub inne katastrofy, które opisują media, ale również na przykład opóźnienia w dostawie surowców. Motywacją do zarządzania ciągłością działania są nie tylko wymogi wynikające z przepisów prawa, ale przede wszystkim świadomość, że kontrolowanie tego obszaru wpływa pozytywnie na wartość organizacji, wizerunek i możliwość osiągania wytyczonych celów.

System oparty o standard ISO 22301:2012 (BS 25999-2:2007) pozwala określić potencjalny wpływ zakłóceń na organizację i stworzenie warunków budowania odporności na zidentyfikowane zagrożenia oraz zdolności skutecznej reakcji w zakresie ochrony kluczowych interesów właścicieli, reputacji i marki organizacji, a także wartości osiągniętych w jej dotychczasowej działalności. Zarządzanie ciągłością działania przeznaczone jest dla każdej świadomej organizacji, bez względu na jej wielkość i rodzaj (prywatna czy państwowa).

Korzyści wynikające z wdrożenia BCMS (Business Continuity Management System):

  • zwiększona wiedza na temat priorytetów w zakresie ochrony ciągłości funkcjonowania,
  • podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wiedzy o ryzykach utraty ciągłości,
  • efektywniejsze zarządzanie wydatkami na działania prewencyjne,
  • skuteczniejsza realizacja strategii organizacji,
  • udokumentowany zestaw procedur, planów i instrukcji pozwalający organizacji na utrzymanie określonej odporności na negatywne zdarzenia.