Kategoria: Aktualności

28 lut
niebezpieczne czynniki biologiczne

Niebezpieczne czynniki biologiczne

Pracodawca jest obowiązany do: unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzo­nej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biolo­gicznym   prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie […]

19 lut
zmiany ustawy o odpadach

Zmiany w Ustawie o odpadach!

Przedsiębiorco ! Zmieniły się przepisy dotyczące zmiany terminów składania sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami o których mówi  Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych […]

13 lut
zgłaszanie chorób zakaźnych

Od dnia 19.12.2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. określa zakażenia i choroby zakaźne które podlegają zgłoszeniu, sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia, a także wzory […]

17 sty
konkurs go to brand

GO TO BRAND

GO TO BRAND Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. będzie trwał nabór na […]