Zmiany w Ustawie o odpadach!

19 lut
zmiany ustawy o odpadach

Zmiany w Ustawie o odpadach!

Przedsiębiorco !

Zmieniły się przepisy dotyczące zmiany terminów składania sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami o których mówi  Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Również zmianie uległ termin prowadzenia ewidencji w Bazie Danych o Odpadach.

Czas na sporządzenie dokumentów ewidencji  odpadów w formie papierowej upływa 30 czerwca 2020 roku, natomiast w wersji elektronicznej 31 lipca 2020roku. Kierowca transportując  odpady do końca czerwca ma obowiązek mieć przy sobie w wersji papierowej kartę przekazania odpadów.

 

Wraz ze zmianą ustawy o odpadach został również przesunięty termin składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, a także sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Sprawozdania te należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku. Ten sam termin sprawozdawczości dotyczy odpadów komunalnych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl