Zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

15 sty
przepisy gospodarowania odpadami

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

Przedsiębiorco -Nowy rok przyniósł sporo zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. W dniu dzisiejszym  wspomnę o kwestiach, które uważam, że są najważniejsze.

  • Od 1 stycznia karty przekazania odpadów i karty ewidencji należy wypełnić logując się na stronie BDO,
  • W celu przekazania odpadów transportującemu należy wystawić elektronicznie kartę przekazania odpadu (KPO), którą trzeba wydrukować lub udostępnić elektronicznie numer QR,
  • Od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531). Znajdą tam Państwo odpady wraz z ilościami dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, czyli, podmioty wytwarzające te odpady nie mają obowiązku rejestracji w BDO,
  • Aby móc zarejestrować się w BDO, złożyć wniosek aktualizacyjny lub wniosek o wykreślenie z Bazy Danych o Odpadach jest wymagane założenie profilu zaufanego. Wnioski w formie papierowej będą mogli składać w Urzędzie Marszałkowskim tylko przedsiębiorcy zagraniczni, którzy działają w Polsce,
  • W celu złożenia sprawozdań odpadowych wymagane jest zalogowanie się na stronie BDO podając nadany przez Urząd Marszałkowski numer rejestrowy,
  • Wpis do rejestru BDO może pominąć firma , która podpisze umowę z inwestorem w której będzie zawarta informacja, że za odpady wytworzone w wyniku świadczonych usług odpowiedzialność ponosi inwestor.

Również od 1 stycznia duży nacisk jest kładziony na odpady komunalne. Wymagane jest, aby papier wrzucać do pojemników koloru niebieskiego, odpady ulęgające biodegradacji do pojemników koloru brązowego, tworzywa sztuczne oraz metale do pojemników koloru żółtego a szkoło do pojemników koloru zielonego lub jeżeli występuje podział na bezbarwne i kolorowe to szkło bezbarwne do pojemnika koloru białego a szkło kolorowe do pojemnika zielonego.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl