Kategoria: Szkolenia z norm

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad.

1.Cel szkolenia: Każdy uczestnik po zrealizowanej usłudze szkoleniowej: rozwinie swoje umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów; będzie potrafił wykorzystać narzędzia FMEA; będzie wiedział jak zespołowo rozwiązywać potencjalne problemy. 2.Profil […]

Wymagania normy ISO 13485:2016.

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu: – zna terminy oraz definicje Systemu Zarządzania Jakością; – rozumie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością; – potrafi prawidłowo zarządzać procesami w przedsiębiorstwie; – zna podstawy […]

Wymagania normy OHSAS 18001:2007

1.Cel szkolenia: Po zakończeniu szkoleniu każdy z uczestników będzie znał zakres, powołania i definicje normy OHSAS 18001. Tym samym będzie potrafił odpowiedzieć na pytania związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem […]