Kategoria: Szkolenia z norm

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad.

1.Cel szkolenia: Każdy uczestnik po zrealizowanej usłudze szkoleniowej: rozwinie swoje umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów; będzie potrafił wykorzystać narzędzia FMEA; będzie wiedział jak zespołowo rozwiązywać potencjalne problemy. 2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z ideą FMEA. 3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami. 4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń * […]

Wymagania normy ISO 13485:2016.

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu: – zna terminy oraz definicje Systemu Zarządzania Jakością; – rozumie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością; – potrafi prawidłowo zarządzać procesami w przedsiębiorstwie; – zna podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji; – wie jak dostosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów normy ISO 13485:2016 Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać […]

Wymagania normy OHSAS 18001:2007

1.Cel szkolenia: Po zakończeniu szkoleniu każdy z uczestników będzie znał zakres, powołania i definicje normy OHSAS 18001. Tym samym będzie potrafił odpowiedzieć na pytania związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w obrębie własnego przedsiębiorstwa. Wiedza na temat zakresu normy pozwoli mu wychwycić ewentualne niezgodności, a także zainicjować działania korygujące. Profil uczestników: Usługa […]

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000

Cel szkolenia: Celem usługi jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 28000:2007.Po wdrożeniu systemu ISO 28000 uczestnik będzie w stanie doprowadzić do optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, dzięki wprowadzeniu analizy ryzyka do zarządzania, identyfikacji punktów krytycznych i zagrożeń Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 28000, kadry […]