Jak to działa? Czyli jak wystawić kartę przekazania odpadów (KPO) na platformie BDO w kilku krokach

22 sty

Jak to działa? Czyli jak wystawić kartę przekazania odpadów (KPO) na platformie BDO w kilku krokach

W pierwszej kolejności zaczynamy od zalogowania do systemu : w przypadku użytkownika głównego podmiotu(posiadający pełny dostęp do konta w systemie), który otrzymał nr rejestrowy wraz z hasłem, należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej przez epuap/profil zaufany.

Użytkownicy podrzędni – mający ograniczony dostęp do konta podmiotu – uzyskują dostęp przez login (np.: e-mail służbowy wskazany przez użytkownika głównego) i hasło.

Taki użytkownik nie może wysyłać sprawozdań lecz może w każdej chwili wystawić KPO (Karta Przekazania Odpadu).

Podczas pierwszego logowania użytkownik główny nadaje innym podmiotom (użytkownikom) uprawnienia (główne lub podrzędne) i decyduje jaki zakres dostępu im przyznać. Dzięki temu można przyznać uprawnienia kilku osobom w firmie w zależności od potrzeb firmy np.: w razie urlopu, nieobecności z powodu choroby, co pozwala na płynne korzystanie z systemu.

Każdy użytkownik główny musi potwierdzać tożsamość elektronicznie np.: za pomocą profilu zaufanego. W systemie nie ma ograniczeń dla jednego przedsiębiorstwa w zakresie liczby korzystających z systemu BDO użytkowników.

Ale jak poprawnie wystawić KPO? Na początek, musimy określić w jakiej roli występuje dany podmiot (przedsiębiorstwo) w gospodarowaniu odpadami – podmiot może być przekazującym, transportującym bądź odbierającym odpady. Niezależnie od roli, jaką pełnimy konieczne jest by wybrać miejsce prowadzenia działalności –           inaczej mówiąc: placówkę/siedzibę firmy skąd odpady zaczynają swoją drogę od naszego przedsiębiorstwa.

Pełny obieg Karty Przekazania Odpadu między zakładami wygląda w następujący sposób:

  • Tworzenie nowej karty : w momencie gdy wybieramy utworzenie nowej KPO powstaje ona w zakładce „ Planowane”. W tym momencie może być ona edytowana wedle potrzeb : możemy ustalić podmioty transportujące i odbierające finalnie od naszej firmy odpady, wagę odpadów oraz datę i godzinę odbioru. Można również usunąć – na tym etapie usunięcie karty nie pozostawia śladów w systemie,
  • Gdy wszystkie dane w KPO się zgadzają, możemy zmienić status karty jako zatwierdzoną oraz automatycznie ją wygenerować. W tym momencie karta jest widoczna dla transportującego odpady i posiada indywidualnie nadany przez system numer,
  • Kolejno transport musi zostać zatwierdzony przez transportującego odpady, wtedy trafia ona do zakładki potwierdzenie wygenerowane i wtedy jest ono widoczne dla przejmującego odpady.
  • Transportujący odpady musi przy sobie posiadać potwierdzenie wygenerowane z BDO umożliwiające weryfikację informacji zawartych w KPO (Karta Przekazania Odpadu) ze stanem rzeczywistym – w formie elektronicznej lub wydruku.

WAŻNE ! Przekazujący może wygenerować w potwierdzenie dla transportującego – karta automatycznie przejdzie do zakładki potwierdzenie wygenerowane. Jest to przydatne rozwiązanie dla transportujących bez dostępu do Internetu oraz w sytuacji, gdy jesteśmy przekazującym i transportującym odpad jednocześnie.

  • Gdy przejmujący potwierdza przyjęcie odpadu karta zmieni status na zrealizowane przejęcie.
  • Ostatnim krokiem obiegu KPO jest zatwierdzenie przez transportującego końca transportu (status karty: potwierdzony transport – brak możliwości edycji).

Kopia karty KPO zapisuje się w formacie PDF i istnieje możliwość jej wydruku.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl