Kategoria: Szkolenia

Zarządzanie jakością w opiece zdrowia

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie znał podstawę zarządzania jakością w ochronie zdrowia. 2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z podstawą zarządzania jakością w […]

Jakość w Ochronie Zdrowia

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie znał min.     cele i zadania pełnomocnika i zespołu ds. jakości w jednostce ·   normy jakości ISO vs. standardy akredytacyjne CMJ ·  […]

Organizator Systemu Zapewnienia Jakości w Ochronie Zdrowia.

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie min znał  metodologię zarządzania Jakością, klasyfikację kosztów jakości, metody autoprezentacji i marketingu usług medycznych. 2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących […]