Kategoria: Szkolenia

Zarządzanie jakością w opiece zdrowia

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie znał podstawę zarządzania jakością w ochronie zdrowia. 2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z podstawą zarządzania jakością w ochronie zdrowia. 3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami. 4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń * możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych cena obejmuje: zaświadczenie, materiały szkoleniowe, poczęstunek. 5.Program:  […]

Jakość w Ochronie Zdrowia

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie znał min.     cele i zadania pełnomocnika i zespołu ds. jakości w jednostce ·   normy jakości ISO vs. standardy akredytacyjne CMJ ·   analiza procedur i dokumentacji w świetle standardów i wymagań ·   zasady opracowania planu jakości i aktualizacja dokumentacji ·   ocena stanu wdrożenia standardowych procedur operacyjnych ·  […]

Organizator Systemu Zapewnienia Jakości w Ochronie Zdrowia.

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie min znał  metodologię zarządzania Jakością, klasyfikację kosztów jakości, metody autoprezentacji i marketingu usług medycznych. 2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z metodologią zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia. 3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami. 4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń * możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych […]