Kategoria: Aktualności

09 kwi
przesunięcie terminu BDO

Przesunięcie terminu ewidencji w BDO!

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz […]

18 mar
pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. […]

17 mar
Nowy formularz

Nowy formularz środowiskowy!

Nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska! Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska […]

09 mar
Świadczenia wypadek przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH   Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, […]

06 mar
nowy projekt PARP

Nowy projekt PARP

Kompetencje dla sektorów wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu […]