Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r.

21 lip
rozporządzenie MZ 8 lipca

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r.

Dnia 1 sierpnia 2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1255), które wprowadza istotne zmiany, m.in.:

 1. Uwzględniono kwestię realizowania porad przy użyciu środków łączności teleinformatycznej.
 2. Usunięto zapisy precyzujące skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego na wyposażeniu Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a przeznaczonego do podawania przez:
 • Lekarza POZ,
 • Pielęgniarki POZ,
 • Położne POZ.
 1. Usunięto zapisy precyzujące skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego na wyposażeniu neseserów:
 • Pielęgniarek POZ,
 • Położnych POZ.
 1. Usunięto zapisy precyzujące skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego na wyposażeniu przenośnej apteczki pierwszej pomocy Pielęgniarki i Higienistki szkolnej.
 2. Zapisy dotyczące zawartości poszczególnych zestawów przeciwwstrząsowych zastąpiono zapisami odnoszącymi się do „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie” wraz z rozporządzeniem zmieniającym.
 3. Wprowadzono wymagania odnośnie warunków realizacji porad przez Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 4. Wprowadzono wymagania odnośnie warunków realizacji porad przez Położne POZ.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl