Audyt wzorniczy – usługa na miarę XXI wieku

Audyt wzorniczy – usługa na miarę XXI wieku

Dla nowoczesnych przedsiębiorstw standardem stały się audyty zewnętrzne, pozwalające na wykrycie niezgodności, poprawę funkcjonowania firmy oraz zdobycie nieosiągalnych wcześniej norm jakości.

Dlatego też na popularności zyskują usługi, które wychodzą poza zakres kontroli. Przykładem takiego rozwiązania jest chociażby audyt wzorniczy.

CZYM JEST AUDYT WZORNICZY?

Audyt wzorniczy to zdiagnozowanie firmy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego.
Kluczowymi elementami oceny jest identyfikacja wizualna marki – badana pod kątem potencjału i doświadczenia. Dodatkowo audyt wzorniczy pozwala oszacować posiadane zasoby oraz świadomość potrzeb. To narzędzie, które wskazuje jak duże możliwości może pełnić wzornictwo. 

DLA KOGO?

Audyt wzorniczy stanowi podstawę pozyskania dofinansowania np. w ramach FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. 

Jest też przydatnym narzędziem dla innowacyjnych przedsiębiorstw, którym zależy na wprowadzeniu na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Kompleksowe dane po przeprowadzonym audycie umożliwiają wyprzedzenie branżowej konkurencji i zapewnienie marketingowego sukcesu dla produktu. 

  GŁÓWNE ELEMENTY AUDYTU WZORNICZEGO

 1. Analiza wizerunku marki polegająca na zbadaniu odczuć kontrahentów oraz spostrzeżeń związanych z marką, rodzaje komunikatów i ich spójność (przekazy w logotypie, graficznych publikacjach, social mediach i innych kanałach komunikacji), sposób docierania do klientów. Analiza obejmuje nie tylko Klienta, ale także głównych konkurentów. Efektem jest rozbudowana analiza porównawcza. 
 2. Analiza wzornicza produktów:  określenie dojrzałości wzorniczej przedsiębiorstwa – przygotowanej na podstawie oferowanych i planowanych do wprowadzenia do oferty produktów. Analiza obejmuje obiektywną ocenę jakości projektów – rodzaje zastosowanego wzornictwa, funkcje użytkowe, ergonomię, ekoprojektowanie.
  Dodatkowo w jej ramach przygotowywana jest standaryzacja grup produktowych. Efektem jest określenie znaczenia produktów przedsiębiorstwa u odbiorców, a także określenie dostępnego rynku dla produktów (obejmującego zakresem obsługiwany i potencjalny)
 3. Analiza pod kątem optymalizacji produkcji i sprzedaży: kompleksowa analiza procesu produkcji, obejmująca zastosowane rozwiązania techniczne, przyjętą technologię wykonania oraz kanały dystrybucji oraz rynki zbytu. Wynikiem jest określenie wskazówek wykonawczych, określenie modernizacji rozwoju i rozbudowy parku maszynowego oraz sposobów sprzedażowych z uwzględnieniem systemów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą a jej kontrahentami. 

CO DAJE AUDYT WZORNICZY?

Rezultatem przeprowadzonego audytu jest przede wszystkim wzrost konkurencyjność audytowanej firmy, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz ogólnorozwojowe działania marketingowe. Taki audyt stanowi bazę strategii wzorniczej – czyli kompleksowego planu naprawczego i wdrożeniowego, pozwalającego na prawidłowe wykorzystanie procesów wzorniczych. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zyskać trwałą przewagę nad konkurencją.

STRATEGIA WZORNICZA

Strategia wzornicza składa się z wymienionych niżej elementów:

 • Charakterystyki firmy obejmuje analizę wzorniczą w zakresie aktualnych i przyszłych produktów, stosowanej technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem oraz strategii marketingowej.
 • Ogólnego opisu otoczenia firmy w zakresie designu określający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opisy głównych konkurentów; 
 • Opisu trendów rynkowych, kluczowych w kontekście firmy. Zaprezentowanie  trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek przedsiębiorstwa; 
 • Oceny poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie; 
 • Zdefiniowania problemów wzorniczych w firmie, obejmujących zarówno produkty jak i procesy biznesowe w firmie;
 • Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie; 
 • Rekomendacji dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Tak kompleksowo opracowana strategia pozwala na spełnienie oczekiwań nawet najbardziej wymagających odbiorców.

 

Nasza firma świadczy usługę wykonania audytu wzorniczego, dostosowanego do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Zapewniamy kompleksową obsługę, która pozwoli Państwu na wyróżnienie się na tle konkurencji. Do zleceń podchodzimy w sposób indywidualny i precyzyjny. 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl