Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego

15 mar

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to bardzo ważny proces, który powinniśmy przeprowadzić dla wszystkich stanowisk pracy. Za zrealizowanie działań w tym zakresie odpowiada pracodawca. Nie ma on jednak obowiązku dokonywać tego osobiście. W takim razie kto sporządza ocenę ryzyka zawodowego?

Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Objaśnienie pojęcia

Ocena ryzyka zawodowego to proces polegający na regularnym badaniu wszystkich aspektów pracy. Przeprowadzamy ją w celu skonkretyzowania zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania przez personel powierzonych mu obowiązków, doprowadzając do powstania urazów bądź pogorszenia ogólnego stanu zdrowia.

Odpowiednio przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna minimalizować ryzyko pojawienia się szkodliwych skutków zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia w miejscu pracy.

Kto może przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego jest niezwykle istotną kwestią, wpływającą zarówno na bezpieczeństwo, jak i efektywność pracy.

Kiedy proces przeprowadza pracodawca, mogą mu w tym pomóc kompetentni pracownicy, ale również wykwalifikowane osoby z zewnętrznej firmy. Eksperci posiadają odpowiednie doświadczenie, mogące okazać się kluczowe w określaniu zagrożeń.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonują również pracownicy służb BHP, osoby zajmujące się zadaniami z podobnego zakresu czy specjaliści spoza zakładu pracy.

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest tak istotna w kontekście bezpieczeństwa w zakładzie pracy?

Sprawdzenie poszczególnych stanowisk pracy pozwala nam na ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie ryzyka zawodowego. Dzięki procesowi możliwe staje się odkrycie i przeprowadzenie analizy wszystkich zagrożeń, z którymi spotyka się personel w środowisku pracy, co przekłada się na większe bezpieczeństwo.

Odnalezienie czynników ogranicza ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia pracowników, a nawet zapobiega ich śmierci. Dlatego tak kluczowe jest wykonanie oceny zaraz po rozpoczęciu działalności oraz powtórzenie jej w przypadku wprowadzenia nowych technologii, stanowisk czy innych istotnych zmian.

Komu powierzyć ocenę ryzyka zawodowego?

Systematyczne wykonanie analizy ryzyka zawodowego to bardzo ważny aspekt, który warto powierzyć profesjonalistom. Natomiast AGM Konsulting tworzy zespół wykwalifikowanych ekspertów, doskonale znających się na swojej pracy.

Nasi specjaliści podchodzą do klienta w indywidualny sposób. Niezależnie od okoliczności sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających zleceniodawców, wspierając ich na każdym etapie współpracy.

Kto sporządza ocenę ryzyka zawodowego? Podsumowanie

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego? Odpowiedzialność za zrealizowanie tego obowiązku spoczywa na pracodawcy. Jednak prawo nie określa, kto powinien ją wykonać.

Co prawda, pracodawca ma możliwość samodzielnego sporządzenia oceny, jak również zlecenia tego zadania zewnętrznym ekspertom, którzy posiadają bogate doświadczenie, wiedzę i umiejętności. To z kolei przekłada się na jakość oraz efektywność podejmowanych przez nich działań.

Ocena ryzyka zawodowego to bardzo ważna kwestia, której nie powinniśmy bagatelizować, ponieważ przekłada się na bezpieczeństwo i wydajność pracy personelu.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl