Co to jest KGO i jak je zaksięgować na fakturze?

18 paź
Co to jest KGO

Co to jest KGO i jak je zaksięgować na fakturze?

Utylizacja i odpowiednie gospodarowanie różnymi odpadami to bardzo istotne kwestie. Mają ogromne znaczenie m.in. dla jakości życia oraz funkcjonowania w danym miejscu. Trzeba jednak pamiętać, że wspomniane procesy nie są darmowe. Ktoś przecież musi zająć się zbieraniem, magazynowaniem, sortowaniem, przetwarzaniem i recyklingiem różnych odpadów.

W Polsce rządy nie chciały obarczać obywateli kolejnymi opłatami w postaci podatków, dlatego powstał inny system płacenia kwot za gospodarowanie odpadami. Wprowadzono wtedy opłatę KGO.

W poniższym artykule przedstawiliśmy czym dokładnie jest taka opłata, czego ona dotyczy, jak zaksięgować ją na fakturze, a także kto i kiedy ją uiszcza. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat KGO do zapoznania się z naszym tekstem.

KGO – co to jest?

Rozwinięcie skrótu KGO to Koszty Gospodarowania Odpadami. Innymi słowy jest to opłata, na której wysokość składają się m.in. koszty recyklingu czy magazynowania odpadów różnego typu. Należność ta od wielu lat uregulowana jest prawnie, za pomocą ustawy, według której sprzedawca musi doliczyć opłatę KGO do końcowej ceny produktu zamówionego przez kupującego.

W przypadku prób uchylania się od opłat bądź składowaniu/wyrzucaniu w nieodpowiednim miejscu IOŚ, czyli Inspekcja Ochrony Środowiska ma zarówno pełne prawo, jak i obowiązek nałożenia stosownych kar na osoby, które podejmują nielegalne działania.

Podsumowując opłata KGO jest już najczęściej zawarta w cenie kupowanego produktu, jednak może także zostać wyszczególniona osobno na fakturze.

KGO na fakturze – jak zaksięgować?

Co to jest KGO na fakturze? To pytanie zadaje sobie wielu sprzedawców i kupujących. Koszty Gospodarowania Odpadami to – jak już wspomnieliśmy – opłata związana z utylizacją, zbieraniem czy recyklingiem odpadów powstających z produktu. Chodzi tu o zużyte elementy, opakowania, całe urządzenia, a także wiele więcej. Koszt ten każdorazowo ponosi zarówno kupujący, jak i sprzedawca oraz musi on zostać wyszczególniony na fakturze lub paragonie.

W przypadku faktury opłatę KGO wpisuje się w kolumnę 10 na fakturze. Ta konkretna rubryka dotyczy zakupu materiałów i towarów wg cen zakupu. Tę kwotę umieszcza się w tym miejscu, gdyż jest wliczana w cenę materiałów oraz stanowi pewnego rodzaju koszt uboczny, który zostaje uwzględniony w wartości końcowej na fakturze.

Czy konieczne jest zadeklarowanie KGO na fakturze?

Odpowiedź na to konkretne pytanie brzmi: i tak, i nie. W pierwszym przypadku – tak, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do poinformowania kupującego o fakcie występowania dodatkowej opłaty w postaci KGO, jednak nie musi koniecznie wyszczególniać jej na fakturze.

Opłata może również zostać zaprezentowana klientowi na paragonie, rachunku lub nawet na cenówce w sklepie. Tak naprawdę sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tej informacji jakąkolwiek drogą. Co również bardzo ważne – KGO musi być wliczane w cenę produktu i nie może być przedstawiany jako opłata dodatkowa.

Ile wynosi opłata KGO?

Kwestia tego ile dokładnie wynosi opłata KGO, stanowi punkt zainteresowań wielu osób pracujących w handlu. W przypadku Kosztów Gospodarowania Odpadami nie ma jednej stawki, a wysokość kwoty zależy od różnych czynników, w tym m.in. gabarytu.

Ostatecznie kwota ta może wynosić od kilku groszy do kilkunastu złotych. Nie są to jednak zawrotne liczby, więc nie należy obawiać się, że KGO wywinduje cenę ostateczną produktu. Opłata ta oczywiście ma na nią wpływ, jednak jest to tylko niewielki procent końcowej wartości.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl