FMEA – analiza przyczyn i skutków wad.

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad.

1.Cel szkolenia:

Każdy uczestnik po zrealizowanej usłudze szkoleniowej:

 • rozwinie swoje umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • będzie potrafił wykorzystać narzędzia FMEA;
 • będzie wiedział jak zespołowo rozwiązywać potencjalne problemy.

2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z ideą FMEA.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

5.Program: 

 1. OGÓLNE WPROWADZENIE W IDEĘ FMEA:
 2. RODZAJE FMEA:
 3. PRZYGOTOWANIE DO ANALIZY FMEA
 4. ANALIZA P FMEA:
 5. ĆWICZENIA:

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl