Szkolenie kadry zarządzającej

500,00 

Opis

Kadra zarządzająca pełni istotną rolę w budowaniu i utrzymaniu strategicznych celów firmy. W wielu przypadkach to właśnie od jej decyzji zależy tempo rozwoju placówki, efektywność realizowanych działań i skuteczność podejmowanych inicjatyw.

Szkolenie kadry zarządzającej stanowi kluczowy element w procesie doskonalenia funkcji kierowniczych w placówkach świadczących pomoc medyczną i terapeutyczną. Jego istota tkwi w dostarczeniu kadry zarządzającej nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego, a zarazem efektywnego kierowania zespołem w kontekście ogólnego funkcjonowania całej organizacji.

W AGM Konsulting oferujemy profesjonalne szkolenia dla kadry kierowniczej/zarządzającej w obszarze POZ. Proponowane kursy prowadzone są przez doświadczonych szkoleniowców, którzy potrafią przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną w sposób skuteczny, a jednocześnie łatwy do przyswojenia.

Szkolenie kadry kierowniczej – najważniejsze informacje

Organizowane przez nas szkolenie kadry zarządzającej skupia się na kształtowaniu kompetencji nie tylko w obszarze przywództwa, ale także umiejętności skutecznego planowania, organizowania, kontrolowania oraz motywowania zespołu. W kontekście funkcjonowania całej placówki POZ poprawne działanie kierownictwa przekłada się na skuteczne realizowanie strategii, optymalizację procesów oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Udział w kursie niesie wiele korzyści dla pracowników i znacząco przyczynia się do budowania zdolności adaptacji oraz innowacyjności w dynamicznym środowisku rynkowym.

Szkolenie kadry zarządzającej – o programie

Szkolenie kadry zarządzającej skupia się na przedstawieniu skutecznych praktyk związanych z psychodynamicznym rozumieniem zasad komunikacji w relacji pomiędzy kadrą menadżerską a pacjentami ze szczególnymi potrzebami. Program obejmuje m.in. analizę specyfiki kontaktu z pacjentami w zależności od ich cech interpersonalnych oraz głębokości zaburzeń. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zakresu wpływu komunikacji i postawy kadry menadżerskiej na nawiązanie współpracy oraz osiągnięcie celów terapeutycznych.

Poniżej znajduje się szczegółowy program szkolenia dla kadry kierowniczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat terminów zapisów, sposobu rejestracji, opłat czy innych formalnych kwestii związanych z realizacją kursu serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wszystkie dane dostępne są na naszej stronie w zakładce „Kontakt”.

Program szkolenia dla kadry zarządzającej

  1. Psychodynamiczne rozumienie zasad komunikacji w relacji Kadra Menadżerska – Pacjent ze szczególnymi potrzebami.
  2. Specyfika kontaktu z pacjentami ze szczególnymi potrzebami w zależności od ich cech interpersonalnych i głębokości zaburzeń.
  3. Zakres wpływu komunikacji i postawy kadry menadżerskiej na osiągniecie współpracy, celów terapeutycznych.
  4. Specyfika komunikacji Kadra Menadżerska – Pacjent ze szczególnymi potrzebami.
  5. Specyfika komunikacji Personelu placówki POZ – Pacjent ze szczególnymi potrzebami
  6. Typowe sytuacje trudne w kontakcie Kadra Menadżerska – Pacjent ze szczególnymi potrzebami.
  7. Ćwiczenia z warsztatami.