Szkolenie – Znajomość procedur obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami przez personel placówki medycznej

500,00 

Opis

Program szkolenia

1.Wdrożenie standardów akredytacyjnych.

2. Standardy obsługi pacjenta w placówce medycznej w tym obsługa bezpośrednia i pośrednia pacjenta.

3. Koordynator ds. dostępności.

4. Nadzorowanie infrastruktury.

5. Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ze specjalnym uwzględnieniem osób o szczególnych potrzebach.

7. Utrzymywanie czystości, w tym mycie i dezynfekcja, m.in. rąk, sprzętu pomieszczeń.

8. Procedury obejmujące zagadnienia BHP i PPOŻ.