Szkolenie dotyczące zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ

500,00 

Opis

Szkolenie z dostępności dla placówek medycznych

Przedstawiamy specjalistyczne szkolenie z dostępności, które jest niezbędnym elementem podnoszenia standardów obsługi pacjentów w placówkach medycznych. Program jest zaprojektowany tak, aby uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ zgodnie z wymogami normy Dostępność Plus.

Plan szkolenia – dostępność:

  1. Wdrożenie standardów Dostępność Plus.
  2. Koordynator ds. dostępności.
  3. Pełnomocnik ds. dostępności.
  4. Zespoły ds. dostępności.
  5. Standardy obsługi pacjenta w placówce medycznej w tym obsługa bezpośrednia i pośrednia pacjenta.

Szkolenie, dostępność – wdrożenie najważniejszych standardów pracy

Rozpoczynając nasze szkolenie od wdrażania standardów Dostępność Plus, kładziemy nacisk na kompleksowe zrozumienie i praktyczne zastosowanie tych wytycznych w działalności placówek medycznych. Przekazujemy wiedzę na temat szczegółowych wymagań normy, które są kluczowe dla zapewnienia pełnej dostępności oraz komfortu wszystkim pacjentom, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb czy ograniczeń.

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w aktualne przepisy prawne i oficjalne wytyczne, a także standardy dotyczące obsługi pacjentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasz program szkolenia z dostępności obejmuje przegląd najlepszych praktyk oraz studiów przypadków. To pozwala na zrozumienie, jak teoria przekłada się na praktykę w realnych warunkach pracy placówki medycznej.

Szkolenie z dostępności – podniesienie kwalifikacji pracowników

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się, jak skutecznie planować i realizować niezbędne zmiany, aby dostosować infrastrukturę oraz procesy wewnętrzne do wymogów normy Dostępność Plus.

Szczególną uwagę poświęcamy praktycznym aspektom, takim jak dostosowanie wyposażenia, oznakowania czy technologii wspomagających, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania pacjentów w placówce. Przedstawimy również metodyki oceny i ciągłego doskonalenia wdrożonych rozwiązań, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów dostępności na przestrzeni lat.

Nasze szkolenie wyposaży uczestników w umiejętności identyfikacji obszarów do dalszego rozwoju i zaplanowania długofalowej strategii na rzecz inkluzji oraz dostępności w placówkach POZ.

Koordynator dostępności – szkolenie na kluczowym stanowisku

Koordynator dostępności odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania standardów Dostępność Plus. Nasze szkolenie koncentruje się na wyposażeniu tych specjalistów w umiejętności niezbędne do zarządzania zmianami w placówkach medycznych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę specjalistyczną dotyczącą prawnych aspektów dostępności, a także nauczą się, jak skutecznie planować, wdrażać i monitorować działania zgodne z przyjętymi standardami.