Szkolenie dotyczące zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ

500,00 

Opis

Plan szkolenia:

1. Wdrożenie standardów Dostępność Plus.

2. Koordynator ds. dostępności.

3. Pełnomocnik ds. dostępności.

4. Zespoły ds. dostępności.

5. Standardy obsługi pacjenta w placówce medycznej w tym obsługa bezpośrednia i pośrednia pacjenta.