Ochrona sygnalistów

599,00 1.499,00 

Usługa dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO.

599,00 
Pakiet srebrny
999,00 
Plakiet złoty
1.499,00 
Pakiet platynowy
SKU: U-RODO-1 Kategoria:

Opis

Proponujemy Państwu wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie ochrony sygnalistów.

Usługa  obejmuje m.in.:

 • opracowanie dokumentacji i wdrożenie wymagań zawartych
  w Dyrektywie o sygnalistach oraz przepisach krajowych,
 • przygotowanie oceny ryzyka dla przetwarzania danych osobowych
  pozyskanych w ramach zawiadomienia sygnalistów,
 • stworzenie od podstaw lub zaktualizowanie klauzul informacyjnych,
  rejestru czynności przetwarzania,
 • zdefiniowanie zasad bezpiecznego przyjmowania zgłoszeń oraz
  zaprojektowanie bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń
  zapewniających ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej
  zgłoszenie,
 • pomoc w obsłudze zgłoszeń sygnalistów i wypełnianiu wobec nich
  obowiązków informacyjnych,
 • przygotowanie do prowadzenia rejestru zgłoszeń sygnalistów,
 • przeprowadzenie szkolenia wstępnego z wdrożonych procedur dla
  pracowników,
 • prowadzenie szkoleń okresowych oraz doraźnych osób
  odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów.